Sếp của Thượng hội đồng: Lông vũ thì được nhưng Áo tu lại không được chào đón

Hồng Y Lorenzo Baldisseri, 79 tuổi, tổng thư ký của Thượng hội đồng, đã tuyên bố vào đầu Thượng hội đồng "Amazon" vào ngày 7 tháng 10 tới các đại biểu rằng "chúng ta có thể [= nên] xuất hiện trong …