romanowski shares this.
Obaj ci kapłani chyba są modernistami. Raczej.