vi.news
50

Họ không sợ Chúa, họ sợ truyền thông - hãy xem Hồng Y O'Malley

Hồng Y Boston, Seán OiênMalley, vào năm 2017 đã gặp Hồng Y Pietro Parolin, người từng lo ngại rằng Tòa thánh Vatican không tuân theo lời hứa về chính sách không thương xót đối với những kẻ lạm dụng, …