Žito
79799

Sekera je již přiložena ke kořeni stromu

a tak každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a vhozen do ohně.
Žito
Pařezi, katolická církev je plná lidí, jako ty a Monk.
A jste to vy, se svými světskými zájmy, kdo Krista bičuje a plive na něho.
Kdybyste Krista poznali, nechtěli byste již nikdy nic jiného, než sedět u Jeho nohou.
Vy ovšem máte jiné zájmy a vaše soudy jsou proto liché.
Žito
Cesta ke spáse je následování Krista.
Následování Krista nespočívá v tom, že budeme pravidelnými návštěvníky kostela, ale že budeme žít tak, jak ukázal Ježíš.

V tom je tajemství falešných zjevení, že totiž mohou desítky let opakovat - Postěte se, modlete se, choďte ke zpovědi... a přitom zlý duch, který je za zjevením dobře ví, že obecný lid nikdy neprovede se sebou zásadní změnu. Neudělá ten …More
Cesta ke spáse je následování Krista.
Následování Krista nespočívá v tom, že budeme pravidelnými návštěvníky kostela, ale že budeme žít tak, jak ukázal Ježíš.

V tom je tajemství falešných zjevení, že totiž mohou desítky let opakovat - Postěte se, modlete se, choďte ke zpovědi... a přitom zlý duch, který je za zjevením dobře ví, že obecný lid nikdy neprovede se sebou zásadní změnu. Neudělá ten krok, aby opustil svět a následoval Krista. Bude si světa užívat plnými doušky a sám sebe bude obelhávat, že už má vyhráno.
Do takového nebezpečí upadne i návštěvník kostela, který rok co rok bude poslouchat stejné příběhy, které se ho ovšem nikdy vnitřně nedotknou, protože se z kostela vždy vrátí ke svému světskému způsobu života.
Individuální péče se dočká jen ten, kdo udělá první krok na cestě k Otci, dostane se mu duchovního vůdce v samotném Duchu svatém. Pak nahlédne, že všechny směrovky, ukazatele posloužily a již jich nepotřebuje.
Proto neporozumíte bratru Vilémovi, neboť je na Cestě daleko před vámi. Mluví k vám jazykem člověka, který vás předešel.
Opusťte zalíbení v tomto světě a porozumíte.

9Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba.

10Podle milosti Boží, která mi byla dána, jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý na něm staví. Každý ať dává pozor, jak na něm staví.

11Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus.

12Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, trávy, slámy –

13dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka.

14Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu.

15Když mu dílo shoří, utrpí škodu; sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm.

pařez
Mě osobně zajímá jedna věc - co vede ty, kteří považují Církev (katolickou) za něco pokleslého a špatného k tomu, aby se realizovali na katolickém webu? Já osobně, kdybych dospěl k takovému postoji, prásknu do koní a jdu tam, kde jsou lidé mě blízcí ...
Že by agitka? Lov nových duší? Zasévání pochybností? Nebo jen využívání příležitosti k pobahnění Církve, což by na webech jiných společenství …More
Mě osobně zajímá jedna věc - co vede ty, kteří považují Církev (katolickou) za něco pokleslého a špatného k tomu, aby se realizovali na katolickém webu? Já osobně, kdybych dospěl k takovému postoji, prásknu do koní a jdu tam, kde jsou lidé mě blízcí ...
Že by agitka? Lov nových duší? Zasévání pochybností? Nebo jen využívání příležitosti k pobahnění Církve, což by na webech jiných společenství nebylo vzhledem k "strážci pořádku" (adminovi) možné?

Vy se prostě jen přidáváte k davu, který Krista na jeho cestě kříže zahrnoval urážkami a blátem. Ale všeho do času...
Žito
Já vím, co bratr Vilém píše, Monku.
Co konkrétně ti vadí?
Zatím jen dáváš najevo, že nevíš. Zkus to uchopit do opovrhovaných slov.
Žito
Absence znamení je stav, při kterém domnělý křesťan postrádá Ježíšem vyjmenované znaky.

17Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;

18budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“

Chyba není v příslibu Ježíše, ale v člověku obecném, který je tolik zaneprázdněn …
More
Absence znamení je stav, při kterém domnělý křesťan postrádá Ježíšem vyjmenované znaky.

17Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;

18budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“

Chyba není v příslibu Ježíše, ale v člověku obecném, který je tolik zaneprázdněn světem, že se odmítá stát Ježíšovým učedníkem.

Abych uvedl příklad. Je to stejné, jako když někdo pro strom nevidí les. A ještě hlouběji - když pro stvořené nevidí Stvořitele.

One more comment from Žito
Žito
I já děkuji tobě, HvězdoXY, ale především Bohu, že rozumíš, o čem je zde psáno.

Každý by měl být pravdivý především sám k sobě. Aby sám sebe neobelhával. Každý by měl usilovat o to, aby věděl, jak na tom je. K tomu nám nenahraditelným způsobem slouží Písmo svaté - Slovo Boží. V Duchu svatém, při četbě Písma, jsme konfrontováni s Pravdou. A nemůžeme se sami před sebou vymlouvat, pokud ctíme …More
I já děkuji tobě, HvězdoXY, ale především Bohu, že rozumíš, o čem je zde psáno.

Každý by měl být pravdivý především sám k sobě. Aby sám sebe neobelhával. Každý by měl usilovat o to, aby věděl, jak na tom je. K tomu nám nenahraditelným způsobem slouží Písmo svaté - Slovo Boží. V Duchu svatém, při četbě Písma, jsme konfrontováni s Pravdou. A nemůžeme se sami před sebou vymlouvat, pokud ctíme Pravdu.

Slova našeho Pána:

25 Šly s ním veliké zástupy a on se obrátil a řekl jim:
26 "Jde-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce i matku i ženu i děti i bratry i sestry a dokonce i svou vlastní duši, nemůže být mým učedníkem.
27 A kdokoli nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem.
28 Neboť kdo z vás, když chce postavit věž, si nejdříve nesedne a nespočítá náklad, má-li na to, aby ji dokončil?
29 Aby snad, když by položil základ a nemohl stavbu dokončit, nezačali se mu posmívat všichni, kteří by to viděli,
30 se slovy: 'Tento člověk začal stavět a nemohl to dokončit.'
31 Anebo - který král si cestou do boje proti jinému králi nejdříve nesedne, aby se poradil, může-li se s deseti tisíci utkat s tím, který proti němu táhne s dvaceti tisíci?
32 Jinak totiž k němu pošle poselstvo, když bude ještě daleko, a bude se ptát na podmínky míru.
33 Tak tedy žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem.
34 Sůl je dobrá. Jestliže však sůl ztratí svou chuť, čím bude osolena?
35 Nehodí se do země ani do hnoje; vyhazují ji ven. Kdo má uši k slyšení, ať slyší."


hvezdaXY
Děkuji. Monku bez Vašeho či mého přičinění je zde odpověď na moji otázku.Absence znamení, která věrně doprovází věřící, musí být signálem k tomu, aby jeden každý se sebou provedl razantní změnu. Aby se skutečně obrátil. Aby činil pokání a uvěřil v Ježíše Krista
Žito
Tělesný člověče Monku, který si libuješ ve sledování filmů pro světské děti do míry, že ses s jedným filmovým hrdinou ztotožnil, co ty chceš soudit?

Že tě v souladu s věčnou pravdou nazývám tělesným, nevěřícím člověkem? To je pro tebe přezíravost...? Tak proč se sebou něco neuděláš, proč se ze svých hříchů nekaješ a nezjednáváš svou nápravu? Nejde ti to?
Ani nemůže.
Brána do Božího království …More
Tělesný člověče Monku, který si libuješ ve sledování filmů pro světské děti do míry, že ses s jedným filmovým hrdinou ztotožnil, co ty chceš soudit?

Že tě v souladu s věčnou pravdou nazývám tělesným, nevěřícím člověkem? To je pro tebe přezíravost...? Tak proč se sebou něco neuděláš, proč se ze svých hříchů nekaješ a nezjednáváš svou nápravu? Nejde ti to?
Ani nemůže.
Brána do Božího království je tak úzká, že se skrze ní se svým stromem, se svým zabijákem, vejci, tělesným dýcháním nemůžeš protlačit. A pokud tyto krámy, tento hnůj, jímž je i lidské tělo neodhodíš, nikdy nepoznáš, o čem se tu s tebou bavím. Ty nemáš sílu na to, abys všechno opustil pro Pána Ježíše Krista, raději se obklopíš tobě podobnými a budete si notovat, že to Ježíš tak nemyslel, abyste si uchlácholili zlé svědomí.
hvezdaXY
Sleduji vaše projevy.Monku a Vám co brání v tom, abyste se pokorně
optal co tedy může dělat lid obecný, aby byl také spasen?.Jako Ti co spočívají na Srdci Božím.

Prosím Monku zkuste to.A už hořím zvědavostí co Vám Žito odpoví.
Žito
Nu a jsme zase u toho!
Budete si vymýšlet výmluvy, proč se u vás znaky skutečně věřících neobjevily nebo zatoužíte po opravdové víře?

Nedovolujte si někdo tvrdit, že Písmo lže!
Máme svědectví od Církve:
„Knihy Písma svatého učí spolehlivě, věrně a bez omylu pravdu, kterou chtěl Bůh mít zaznamenanou v Písmě svatém pro naši spásu.“

Absence znamení, která věrně doprovází věřící, musí být signálem …
More
Nu a jsme zase u toho!
Budete si vymýšlet výmluvy, proč se u vás znaky skutečně věřících neobjevily nebo zatoužíte po opravdové víře?

Nedovolujte si někdo tvrdit, že Písmo lže!
Máme svědectví od Církve:
„Knihy Písma svatého učí spolehlivě, věrně a bez omylu pravdu, kterou chtěl Bůh mít zaznamenanou v Písmě svatém pro naši spásu.“

Absence znamení, která věrně doprovází věřící, musí být signálem k tomu, aby jeden každý se sebou provedl razantní změnu. Aby se skutečně obrátil. Aby činil pokání a uvěřil v Ježíše Krista.

Žito
15A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.

16Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.

17Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;

18budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“

19Když jim to Pán řekl, …
More
15A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.

16Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.

17Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;

18budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“

19Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží.

20Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními.


Co znamená toto slovo? Je svědectvím proti těm, kteří lživě tvrdí, že uvěřili. Ve skutečnosti věřit nemohou.
5 more comments from Žito
Žito
To je v pořádku, Monku. Jsi tělesný člověk a myslíš tělesně. Nemáš ani tušení o tom, co dal Bůh těm, kteří jsou Jeho.
Žito
Každý, kdo byl vytržen z tohoto těla ví, že vědomí, tedy i myšlení je na těle nezávislé. Kdo byl vytržen z těla, ten ví, že člověk může žít i bez tělesného vzduchu.
Jen tělesní lidé si neumí představit, že by bylo možné něco jiného, než sami mají možnost zažívat.

V čem je problém?

V tom, že tělesní lidé nemají zkušenost duchovně znovu narozených lidí. Jejich tělesné myšlení je na těle závislé, …More
Každý, kdo byl vytržen z tohoto těla ví, že vědomí, tedy i myšlení je na těle nezávislé. Kdo byl vytržen z těla, ten ví, že člověk může žít i bez tělesného vzduchu.
Jen tělesní lidé si neumí představit, že by bylo možné něco jiného, než sami mají možnost zažívat.

V čem je problém?

V tom, že tělesní lidé nemají zkušenost duchovně znovu narozených lidí. Jejich tělesné myšlení je na těle závislé, tělesným žádostem podléhá a jejich duch si libuje ve světských záležitostech. Do svých profilů si dávají fiktivní idoly z podřadných světských filmů a nechápou, že duchovní osoba může mít v profilu Benedikta XVI.
Žito
Monku, jsi tělesný člověk, nemůžeš posuzovat duchovní věci, vždy musíš být mimo.

Tvoje naivní řeči o pár minutách bez vzduchu jsou rovněž mimo. I tvé přesvědčení o tom, že myšlení je možné jen díky elektrickým impulsům. To všechno je důkazem o tvém tělesném myšlení.
Proč se raději nedržíš svého výroku, kdy za prvotní pokládáš spočinutí? Tak spočiň v tichosti, když totiž užíváš tebou pohrdaná …More
Monku, jsi tělesný člověk, nemůžeš posuzovat duchovní věci, vždy musíš být mimo.

Tvoje naivní řeči o pár minutách bez vzduchu jsou rovněž mimo. I tvé přesvědčení o tom, že myšlení je možné jen díky elektrickým impulsům. To všechno je důkazem o tvém tělesném myšlení.
Proč se raději nedržíš svého výroku, kdy za prvotní pokládáš spočinutí? Tak spočiň v tichosti, když totiž užíváš tebou pohrdaná slova, je to ke tvé hanbě!
Žito
Monku, považuješ pokání za velmi důležité, ale jen u ostatních.

Obyvatelé Ninive byli ušetřeni, protože činili pokání.
Dnes je takovým Ninive celý svět, hlásá se konec světa a soud, ale pokání nikde.
Satan totiž seje do mysli ochotných posluchačů opovážlivá spoléhání na Boží milosrdenství (korunka), aniž by hříšníci svůj život jakkoliv změnili, natož aby se káli. Ty si také děláš iluze, že se …More
Monku, považuješ pokání za velmi důležité, ale jen u ostatních.

Obyvatelé Ninive byli ušetřeni, protože činili pokání.
Dnes je takovým Ninive celý svět, hlásá se konec světa a soud, ale pokání nikde.
Satan totiž seje do mysli ochotných posluchačů opovážlivá spoléhání na Boží milosrdenství (korunka), aniž by hříšníci svůj život jakkoliv změnili, natož aby se káli. Ty si také děláš iluze, že se protlačíš do nebe se svým zabijákem a uctíváním stromů. Takže ti je tvé VELMI důležité poselství o Jonášovi k ničemu.
Žito
Církev svatá je stále Církví svatou. A to i v době, kdy papežem je člověk, který z hrobu nechal vytáhnout svého předchůdce, aby ho soudil.
Lidé jsou omylní, hříšní, ale Církev je tajemným způsobem čistá a neposkvrněná. A to i přes to, že ji pod svou mocí má Pán tohoto světa.
Proste Boha, aby vám dal Ducha svatého k rozlišování duchů. Snadno pak od sebe oddělíte to, čeho se věrně přidržíte od …More
Církev svatá je stále Církví svatou. A to i v době, kdy papežem je člověk, který z hrobu nechal vytáhnout svého předchůdce, aby ho soudil.
Lidé jsou omylní, hříšní, ale Církev je tajemným způsobem čistá a neposkvrněná. A to i přes to, že ji pod svou mocí má Pán tohoto světa.
Proste Boha, aby vám dal Ducha svatého k rozlišování duchů. Snadno pak od sebe oddělíte to, čeho se věrně přidržíte od toho, co je k zavržení.
Naše náboženství nespočívá v tom, jak hluboce jsme obeznámeni s katechizmem a dogmaty, ale v proměně srdce. Vždyť jak psal apoštol pavel, mezi povolanými je mnoho těch, kteří nejsou moudří podle těla, nemnozí mocní, nemnozí urození. Ale bláznivé tohoto světa Bůh vyvolil, aby zahanbil moudré. A slabé tohoto světa Bůh vyvolil, aby zahanbil silné.

Od takových nemůže Církev svatá vyžadovat, aby vynikali znalostí psaných dokumentů!
pařez
Je otázka Zino, zda tato interpretace DVK není záměrem skutečných nepřátel Církve. Těžko by tento výklad měli na mysli ti biskupové, kteří schvalovali koncilní dokumenty.
Žito
Co se má a nemá, stojí v pravidlech, jimiž se řídí Církev svatá. Když si pravidla projdeš, zjistíš, že vyčítáš bratru Vilémovi to, co pravidla Církve dovolují. Tedy křtít za určitých podmínek může úplně každý a tou podmínkou je blízkost smrti. Tato podmínka je však naplněna neustále, neboť nikdo neví dne ani hodiny.

O podřízenosti Kristu zde nikdo nepochybuje, jen si mnozí ze zástupu neuvědomují…More
Co se má a nemá, stojí v pravidlech, jimiž se řídí Církev svatá. Když si pravidla projdeš, zjistíš, že vyčítáš bratru Vilémovi to, co pravidla Církve dovolují. Tedy křtít za určitých podmínek může úplně každý a tou podmínkou je blízkost smrti. Tato podmínka je však naplněna neustále, neboť nikdo neví dne ani hodiny.

O podřízenosti Kristu zde nikdo nepochybuje, jen si mnozí ze zástupu neuvědomují, že Kristus byl poslušný Písmu. (rozuměj - Písmu v takové podobě, jak bylo nazýváno v apoštolské době)

Zdá se, že jsi Pařezi zaspal dobu. Dnes Církev svatá káže věci, které dovolují lidem jejich svobodné vyznání víry. To je jeden ze závěrů DVK, toho se drž a ušetři si útoky na ty, kteří se svobodně chovají. Tvé výtky k bratru Vilémovi jsou tedy mimo učení Církve.
pařez
Žito, neobviňujte druhé z pohanství - nic takového tady nebylo - a pokud ano, tak to doložte!
Pohanství není, váží-li si někdo jakéhokoliv Božího díla - naopak je to projev úcty k samotnému Tvůrci - pohanství je zaměnit tvora za jeho Tvůrce - tak už to nepleťte!
pařez
Žito, má se křtít a má se hlásat evangelium jak koho napadne, nebo se má obojí dít v podřízenosti Kristu a v poslušnosti jeho vůle?
Odpovězte mi!
Žito
Monku, o co ti jde, když vybízíš čtenáře, aby si zapamatovali něco konkrétního z diskuze? Ty, který ses sám diskvalifikoval svým veřejně proklamovaným příklonem k pohanství a reálnou příslušností ke svému sboru? Jsi lhář! Podvodník.
Žito
Pařezi, co vlastně řešíš?
Víš vůbec, co o křtu učí Církev svatá?
Víš, že uznává křest i od lidí, které nepověřili apoštolové?
Víš, že uznává spásu i pro ty, kteří jsou mimo Církev?
Víš, jak je hloupé, když radíš jinému, aby stoupal na brzdu a vrážel tam zpátečku?
pařez
Žito — 16.10.2012 10:58:44:

Je holt vidět, jaký duch z Vás promlouvá - pravdu haní, omyl chválí!

A neohánějte se tady tím "obecným lidem" - i dnes platí, že celníci a nevěstky se dostanou do Božího království dřív, než falešní znalci Písma!
pařez
Vilém — 16.10.2012 10:07:01:

Dobře Viléme, ke své víře nepotřebujete kněze, dogmata, katechismus, Cirkev,... a možná ještě spoustu dalších věcí.
Ale co k Vaší spáse? Jste pokřtěný? Bez křtu - při poznání toho, co víte, těžko člověk dosáhne spásy. Poslání křtít dostali od Krista apoštolové, kteří tím pověřili další. Měl ten, kdo Vás pokřtil, toto pověření, nebo si ho přivlastnil sám? Mají se …More
Vilém — 16.10.2012 10:07:01:

Dobře Viléme, ke své víře nepotřebujete kněze, dogmata, katechismus, Cirkev,... a možná ještě spoustu dalších věcí.
Ale co k Vaší spáse? Jste pokřtěný? Bez křtu - při poznání toho, co víte, těžko člověk dosáhne spásy. Poslání křtít dostali od Krista apoštolové, kteří tím pověřili další. Měl ten, kdo Vás pokřtil, toto pověření, nebo si ho přivlastnil sám? Mají se věřící křtít jak koho napadne, nebo mají být křtěni v poslušnosti a podřízenosti Kristově vůli?
A co hlásání slova - víra je ze slyšení - má si každý hlásat, co ho napadne, nebo se to hlásání má konat v poslušnosti a podřízenosti Kristu?
To, co tady píšete, je nesmysl - stoupněte na brzdu a vražte tam zpátečku.
Žito
Pařezi, Pařezi.
Unáhlený jsi dosti.

Je rozdíl mezi bratrem Vilémem a falešným zjevením, kterému holduješ.
Bratr Vilém mluví z Ducha. Ten, kdo má Ducha, s jistotou rozeznává, co je pravé. Bratr Vilém zde nehlásal nic, co by bylo v rozporu s Písmem svatým.

Falešná zjevení vybízí k nepravostem a káže bludy. (Například o tom, že satani velebí Ježíše.)
Žito
Je tu jeden závažný fakt, který nelze pominout, má-li se rozvažování o Církvi pohnout kupředu.

Ježíš byl položen za základ Církve svaté - tedy společenství učedníků. Zásahem Pána tohoto světa - Satana ( který, jak je všeobecně známo, dostal učedníky pod svou moc), se v hlavách svedených učedníků uhnízdilo domnění, že Církev je společenství učedníků, kterým je svěřen obecný lid (Obecný lid = …More
Je tu jeden závažný fakt, který nelze pominout, má-li se rozvažování o Církvi pohnout kupředu.

Ježíš byl položen za základ Církve svaté - tedy společenství učedníků. Zásahem Pána tohoto světa - Satana ( který, jak je všeobecně známo, dostal učedníky pod svou moc), se v hlavách svedených učedníků uhnízdilo domnění, že Církev je společenství učedníků, kterým je svěřen obecný lid (Obecný lid = zástup = laici, tedy nikoliv učedníci). Tak to ale být nemůže. Ježíš vždy svým jasným slovem a svými příkladnými skutky vytyčoval jasnou hranici mezi učedníky a zástupem. Každý z vás, komu Bůh po usilovných modlitbách daroval moudrost, ví, že žijeme v době, kdy obecný lid poučuje učedníky. To samozřejmě k cíli nevede. Nemůžeme si ani porozumět, protože obecný lid je z podstaty pohanský bez možnosti své pohanství opustit z vlastní vůle či síly.

Proto z naší diskuze může mít užitek jen ten, koho Pán povolal z obecného lidu k učednictví.
pařez
Nemohu se nepozastavit, Žito, nad Vašimi slovy:
Žito — 16.10.2012 08:16:12:
"...V první řadě musí každý respektovat t.j. i ctít vůli Boží. Bůh sám si volí, skrze koho pošle své Slovo do tohoto zlého světa. ... ...Je to opovážlivé rouhání, když se místo meditace nad Božím Slovem, hodnotí Bohem vyvolená osoba..."

Opravdu - kam se poděla Vaše obezřetnost před jakýmikoli soukromými příjemci poselstv…More
Nemohu se nepozastavit, Žito, nad Vašimi slovy:
Žito — 16.10.2012 08:16:12:
"...V první řadě musí každý respektovat t.j. i ctít vůli Boží. Bůh sám si volí, skrze koho pošle své Slovo do tohoto zlého světa. ... ...Je to opovážlivé rouhání, když se místo meditace nad Božím Slovem, hodnotí Bohem vyvolená osoba..."

Opravdu - kam se poděla Vaše obezřetnost před jakýmikoli soukromými příjemci poselství od Boha? Je ale vlastně dobře, že jste konečně odložil tu katolickou kamufláž, a že jste ukázal, že obrana katolické víry byla z Vaší strany jen předstíraná - teď byste se měl projevit - a Vy NIC! Ještě tomuto přitakáte!

Tento moment by si měli všichni diskutující dobře zapamatovat - abyste je někdy příště nevodil za nos svými pěknými řečmi!
Žito
Díky, Tuláku!
TULÁK
Dovolím si vstoupit.Nelíbí se mi, když někdo o někom píše anonymně, že je odporný, hloupý ....atd.Nelíbí se mi, když to další zveřejní a vrhá tak na ostatní stín podezření!
Církev tady byla od počátku.Skutky 15. kapitola.Co bych však Viléma přesvědčovala?Každý potřebuje svůj čas, aby si sám srovnal v hlavě. I já.Nejsem si tak jista, abych druhé poučovala.Sama vám všem pozorně naslouchám.Sama se …More
Dovolím si vstoupit.Nelíbí se mi, když někdo o někom píše anonymně, že je odporný, hloupý ....atd.Nelíbí se mi, když to další zveřejní a vrhá tak na ostatní stín podezření!
Církev tady byla od počátku.Skutky 15. kapitola.Co bych však Viléma přesvědčovala?Každý potřebuje svůj čas, aby si sám srovnal v hlavě. I já.Nejsem si tak jista, abych druhé poučovala.Sama vám všem pozorně naslouchám.Sama se od vás učím.Výtku, ať Vilémovi poradí jeho přátelé tedy neberu vážně.Komu já mohu radit?Přeji vám všem pokračování v diskuzi v klidu.Příjemný den všem bez rozdílu!
Žito
Monku, nejsi katolík, ani křesťan. Jsi patrně, jak je dnes moderní - všehochuť.
Sám dogmata neuznáváš, jak ses tu vyznal. Proto je tvé počínání průhledné.
Žito
Monku, proč chceš ostatní přesvědčit o tom, že to nemáš v hlavě v pořádku?

Ty, který zde vystavíš obrázek stromu
a v profilu máš zabijáka (sic), poučuješ o tom, jak lidé hledají bulvár.

K tomu není co dodat.
One more comment from Žito
Žito
Jsi obtížný provokatér, Monku. Vždy, když si naivně myslíš, že jsi objevil nějakou slabinu, rýpeš umanutě jako divoké prase.

Tvůj vztah ke stromům je ryze pohanský. Jaký mají vztah ke stromům zaměstnanci průhonického parku je mi jedno. Patrně kladný. Vždyť pracují za mzdu.
Za co ale obtěžuješ ty? Kdo tě nutí, abys na katolickém webu činil vyznání ze svého pohanství a obliby zabijáků? Proč …More
Jsi obtížný provokatér, Monku. Vždy, když si naivně myslíš, že jsi objevil nějakou slabinu, rýpeš umanutě jako divoké prase.

Tvůj vztah ke stromům je ryze pohanský. Jaký mají vztah ke stromům zaměstnanci průhonického parku je mi jedno. Patrně kladný. Vždyť pracují za mzdu.
Za co ale obtěžuješ ty? Kdo tě nutí, abys na katolickém webu činil vyznání ze svého pohanství a obliby zabijáků? Proč přenášíš mezní kameny označující hranici mezi světským a duchovním, mezi Satanovým a Božím?
aobubo
Viléme,vy jako člověk co se rád drží Písma jistě je obeznámen o církvi z Písma,o které se tam píše poměrně dost.Tak abych vám něco přimomenul,pokud vám něco uniklo,a to,čtěte tedy Písmo se vším všudy.Na www.bibleserver.com/start si můžete do vyhledávače zadat slovo "církev" a můžete číst a rozjímat.
Pak si přečtěte i Píseň Šalamounova,také o církvi.
Víte,možná jsem dětinský,ale oto tu jde,být …More
Viléme,vy jako člověk co se rád drží Písma jistě je obeznámen o církvi z Písma,o které se tam píše poměrně dost.Tak abych vám něco přimomenul,pokud vám něco uniklo,a to,čtěte tedy Písmo se vším všudy.Na www.bibleserver.com/start si můžete do vyhledávače zadat slovo "církev" a můžete číst a rozjímat.
Pak si přečtěte i Píseň Šalamounova,také o církvi.
Víte,možná jsem dětinský,ale oto tu jde,být jako dítě a dítě se učí snáz než tvrdohlavý,svéřepý starec.
Přeji vámi pokoj a lásku Kristovu
Žito
Monku, vstoupil jsi sem se zlým úmyslem. Jde ti jen o provokování.

Monk — 16.10.2012 09:35:08:
Gros byl také upřímný...
Takže znovu Viléme, jsou kněží, dogmata, katechismy a církev zbytečná věc? Není to pro náboženství nebo křesťanství nutné?


Proč pokoušíš své bližní?
Jasně jsem již dnes napsal, jak církevní dokumenty k dogmatům a katechizmu pohlíží.

Budiž tedy jasně řečeno i zlým lidem:

More
Monku, vstoupil jsi sem se zlým úmyslem. Jde ti jen o provokování.

Monk — 16.10.2012 09:35:08:
Gros byl také upřímný...
Takže znovu Viléme, jsou kněží, dogmata, katechismy a církev zbytečná věc? Není to pro náboženství nebo křesťanství nutné?


Proč pokoušíš své bližní?
Jasně jsem již dnes napsal, jak církevní dokumenty k dogmatům a katechizmu pohlíží.

Budiž tedy jasně řečeno i zlým lidem:

Podle učení Církve svaté NENÍ pro spásu člověka podmínkou znalost katolického katechizmu a dogmat.
Žito
Žito — 16.10.2012 08:16:12: Jak si tak přečítám Monkovo svědectví o hodnotách, které obsahuje jeho srdce (odporný, hnusný, nenávistný, hloupý...), nedivím se již, že nemůže přijmout Boží Slovo.

Monk — 16.10.2012 08:42:33:
Pro Žita:
Občas vnucujete emotivně něco pisateli i čtenářům. Je to bohužel Váš zlozvyk. Ta zvýrazněná slova nejsou přece má, ale konkrétně pisatelky co mi je napsala a měla k …
More
Žito — 16.10.2012 08:16:12: Jak si tak přečítám Monkovo svědectví o hodnotách, které obsahuje jeho srdce (odporný, hnusný, nenávistný, hloupý...), nedivím se již, že nemůže přijmout Boží Slovo.

Monk — 16.10.2012 08:42:33:
Pro Žita:
Občas vnucujete emotivně něco pisateli i čtenářům. Je to bohužel Váš zlozvyk. Ta zvýrazněná slova nejsou přece má, ale konkrétně pisatelky co mi je napsala a měla k tomu asi důvod.


Monku, o tvou dopisovatelku nejde. Je to její charakter, který jí nedovolí napsat svůj názor veřejně, ale skrytě, za zády. Ty ses ovšem s jejím názorem ztotožnil. V tobě její názor rezonuje, protože jsi stejně naladěný. Je to tedy i tvůj názor, tvé emoce, tvé srdce.
7 more comments from Žito
Žito
Nejmilejší bratře Viléme.
Sám z vlastní zkušenosti vím co znamená, když Bůh vloží na člověka své břímě. Především si uvědomuji, že jsem nehodný. Jsem hříšný, neustále padající. To však neubírá nic na velikosti Boží. Velikost Boží moje malost a hříšnost, moje pády nijak neumenšují.

Typická reakce lidí ze světa je ovšem posuzovat poselství od Boha podle posla. Tak se chovají jen hlupáci, kteří …More
Nejmilejší bratře Viléme.
Sám z vlastní zkušenosti vím co znamená, když Bůh vloží na člověka své břímě. Především si uvědomuji, že jsem nehodný. Jsem hříšný, neustále padající. To však neubírá nic na velikosti Boží. Velikost Boží moje malost a hříšnost, moje pády nijak neumenšují.

Typická reakce lidí ze světa je ovšem posuzovat poselství od Boha podle posla. Tak se chovají jen hlupáci, kteří nemají dostatek sebereflexe.

Bratře Viléme!
Žito
Monku, proč rozebíráš bratra Viléma a nepohlédneš raději na sebe?
Jak tebe poznamenala víra v katechizmus a dogmata, že se tu veřejně vyznáváš z pohanských názorů (stromy)? Jak si chceš hrát na zdroj křesťanské lásky k bližnímu, když v tvém profilu je zabiják - válečník ze zcela světského škváru?
Žito
Monku, proč se za každou cenu snažíš tvářit, že máš moudrosti na rozdávání? Vždyť máš závažné nedostatky ve vlastním základu. Zavrhl jsi Slovo, které se ti mělo stát základním kamenem. Slovo, které je tou skálou, na které jsi měl stavět. Slovo jsi zavrhl jako něco druhotného, podřadného. Když nyní předvádíš svou chatrnou stavbu na písku své tělesnosti, proč myslíš, že může obstát proti síle …More
Monku, proč se za každou cenu snažíš tvářit, že máš moudrosti na rozdávání? Vždyť máš závažné nedostatky ve vlastním základu. Zavrhl jsi Slovo, které se ti mělo stát základním kamenem. Slovo, které je tou skálou, na které jsi měl stavět. Slovo jsi zavrhl jako něco druhotného, podřadného. Když nyní předvádíš svou chatrnou stavbu na písku své tělesnosti, proč myslíš, že může obstát proti síle Vilémova svědectví, které je od pravého Boha?
Žito
Username, pro křesťany bylo Písmo vždy nedílnou součástí víry. Samozřejmě se Písmem nazývaly spisy, zčásti obsažené v dnešní podobě Starého zákona.
Písmo bylo tak důležité, že je respektoval naprosto přirozeným způsobem Boží Syn. Konal tak, aby se naplnilo Písmo. Dával tím najevo, že Písmo obsahuje vůli Boží. Obecný lid ke své škodě Boží vůli v Písmu, tedy v knihách Starého zákona nehledá. Nikdo …More
Username, pro křesťany bylo Písmo vždy nedílnou součástí víry. Samozřejmě se Písmem nazývaly spisy, zčásti obsažené v dnešní podobě Starého zákona.
Písmo bylo tak důležité, že je respektoval naprosto přirozeným způsobem Boží Syn. Konal tak, aby se naplnilo Písmo. Dával tím najevo, že Písmo obsahuje vůli Boží. Obecný lid ke své škodě Boží vůli v Písmu, tedy v knihách Starého zákona nehledá. Nikdo ho k tomu nevede. Proto mu mnohé souvislosti unikají a je náchylný přijímat bludná učení.

Příklad pro probuzené ovce:

Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice: přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel. Sk 17:11
Žito
Nejmilejší sestra Zina mne opět potěšila, protože podala svědectví o tom, že se nad slovy hluboce zamýšlí.

Ano, máme tu dogmata. Jsou tu proto, aby obecný lid měl ukazatele. Jsou to jistým způsobem směrovky, velmi slouží poutníkům. Pokud směrovky poutníkovi posloužily, t.j. dovedly ho do cíle, pro poutníka se stávají zbytečnými. Jen bláznivý poutník by je uctíval.

Že je Písmo nad …More
Nejmilejší sestra Zina mne opět potěšila, protože podala svědectví o tom, že se nad slovy hluboce zamýšlí.

Ano, máme tu dogmata. Jsou tu proto, aby obecný lid měl ukazatele. Jsou to jistým způsobem směrovky, velmi slouží poutníkům. Pokud směrovky poutníkovi posloužily, t.j. dovedly ho do cíle, pro poutníka se stávají zbytečnými. Jen bláznivý poutník by je uctíval.

Že je Písmo nad dogmaty, o tom nikdo nepochybujte. Ježíš nekonal, aby se naplnila dogmata, ale Písmo. Písmo obsahuje vůli Boží, proto si Písma vážíme.

Kdyby to zde někdo náhodou nevěděl, Církev svatá uznala jako zcela samozřejmou věc, spásu těm, kteří jsou mimo dogmata. Tedy všem křesťanům. Uznáním spasitelnosti poodešlým bratřím dala automaticky ve známost, že ke spáse nejsou dogmata potřebná. (Poodešlí bratři to pochopili, přešlapující a nevědomí nikoliv.)

Bratr Vilém nám Slovo Boží tlumočil s láskou. To je hlavní, nejdůležitější ukazatel. Proto je jeho svědectví pravé.
Žito
K poznámce Pařeza, který tvrdí, že Monk to vystihl přesně.

Milý Pařezi.
Monk neví, co vystihuje, jak jsme se mnohokráte přesvědčili. Ty mu přitakáváš jen proto, že jsi stejného ražení. Máš nezřízenou zálibu v tajemných zjeveních a potom Monkovy závažné bludy snadno přehlédneš.
Žito
Jak si tak přečítám Monkovo svědectví o hodnotách, které obsahuje jeho srdce (odporný, hnusný, nenávistný, hloupý...), nedivím se již, že nemůže přijmout Boží Slovo.

V první řadě musí každý respektovat t.j. i ctít vůli Boží. Bůh sám si volí, skrze koho pošle své Slovo do tohoto zlého světa. Bůh si vyvolil bratra Viléma. Je to opovážlivé rouhání, když se místo meditace nad Božím Slovem, hodnotí …More
Jak si tak přečítám Monkovo svědectví o hodnotách, které obsahuje jeho srdce (odporný, hnusný, nenávistný, hloupý...), nedivím se již, že nemůže přijmout Boží Slovo.

V první řadě musí každý respektovat t.j. i ctít vůli Boží. Bůh sám si volí, skrze koho pošle své Slovo do tohoto zlého světa. Bůh si vyvolil bratra Viléma. Je to opovážlivé rouhání, když se místo meditace nad Božím Slovem, hodnotí Bohem vyvolená osoba.

Máme tu od Monka také pravdivé svědectví: Přiznám se že jsem rád, že vím v co věřím a že mám sbor - církev ke které mohu patřit.

Nepřiznal se jen k tomu, že je reálnou součástí nějakého protestantského sboru (sic), ale také k přesvědčení, že ví, v co věří. Nu, bývají to díky vlivu pochybných kazatelů všelijaké hlouposti. Např. druhotnost slova. Zajímavé je, že tedy jimi příliš nešetří, když jsou podle něho zbytečná a raději nespočine.
aobubo
Svým způsobem jsem rád,že jste se Viléme konečně vyjádřil a vlastně i vybarvil,po roce sladkých pozdravů,kafíček,rozesílání hudby a nestraného postoje jste pomalu a jistě přes napadání Monka náhle spustil nebo spíše konečně vyjevil co máte v srdci.Myslím,že se přeceňujete v tom co pokládáte za zjevenou Pravdu ve vás.Používaté slova Žita a někdy mám pocit,jako by jste ho kopíroval či byl jim …More
Svým způsobem jsem rád,že jste se Viléme konečně vyjádřil a vlastně i vybarvil,po roce sladkých pozdravů,kafíček,rozesílání hudby a nestraného postoje jste pomalu a jistě přes napadání Monka náhle spustil nebo spíše konečně vyjevil co máte v srdci.Myslím,že se přeceňujete v tom co pokládáte za zjevenou Pravdu ve vás.Používaté slova Žita a někdy mám pocit,jako by jste ho kopíroval či byl jim inspirován.Pokud je ve vás tolik odporu k církvi,tak nechápu co pohledáváte zde na katolickém webu.Snad si nemyslíte,že budete obracet lidi na vaši víru.Username dobře reagovala na vaše komentáře a já,když se tak zamyslím nad Písmem,tak Ježíš nikdy nebyl proti náboženství židovského národa,kromě toho co se dělo špatně,ale jinak naopak byl sám aktivním v dodržování přikázání a všeho co bylo Bohem dané,a nikoli se distancovat,konal tak jak by měl konat každý žid podle pravdy a svědomí.Víte ono je lehké kritizovat,ale být nápomocen,podporou jakýmkoliv způsobem každému kdo jde cestou víry v Kristu namísto hledat chyby,reptat,vlastně škodit, působí chaos,nejednotu a svéhlavost.Tím že se odkazujete pouze na Písmo,ještě neznamená,že jste snědl moudrou kaši a teď můžete hlásat.Takových bylo a je,jako např. Charles Milles Manson a zcela si jdou po svém nemající zábrany v ničem a přitom se ohánějí Písmem.Zina vzpomenula Ducha Svatého,ano bez něj četba Písma je jen litera.Což nevěřící také nestudují Písmo a ? zhola nic nepochopili,vůbec nic a těch je spousta.Cirkev je třeba a kdo nepotřebuje církev,tak ten ani nepotřebuje Boha,protože Bůh ustanovil církev a církev je svatá i se všemi těmi chybami a nedokonalostmi,jsme přeci lidé.A tak prosím zanechte té agitace vzpoury,prosím vás pro lásku Boží a evangelium.
pařez
Zdravím, myslím Monku, že jste to vystihl přesně.
Žito
Nejmilejší bratře Viléme, děkujeme ti za to, že jsi nám přinesl slovo, které ti svěřil Bůh.
Žito
Monku, jak chceš posuzovat bratra Viléma, když jsi tak drastickým způsobem upozadil slovo?
2 more comments from Žito
Žito
Monku, nejmilejší bratr Vilém zde toho napsal mnoho. Nalezl jsi něco, co by bylo v rozporu s učením Církve svaté? Já nikoliv.
Žito
Naproti tomu já tvrdím v souladu s Písmem svatým, že Slovem bylo všechno stvořeno.
To souvisí se zvukem a formou, ke kterým jsi mírně nakročil. I ten tvůj strom, ke kterému s obdivem vzhlížíš, je tvořen slovem.
Když totiž slovo vychází z toho, který mluví (v Pravdě), dějí se zázraky.