Modloslužba v Katolíckej Cirkvi? Prečo skončili Pachamamy v Tibere?

V priebehu amazonskej synody mnoho katolíkov v Ríme protestovalo proti tomu, že sa ocitli v situácii, kedy im bolo „žehnané“ pohanským modlami. Jedným z týchto aktivistov bol Alexander T. z Viedne. …More
V priebehu amazonskej synody mnoho katolíkov v Ríme protestovalo proti tomu, že sa ocitli v situácii, kedy im bolo „žehnané“ pohanským modlami. Jedným z týchto aktivistov bol Alexander T. z Viedne. O svojom počínaní povedal v rozhovore agentúre Kath.net:
Keď som prvýkrát počul o synode, začal som všetko od základu študovať. Na začiatku synody som odletel do Ríma, aby som sa zúčastňoval rôznych konferencií pri tejto príležitosti. Tak som mal tiež možnosť nahliadnuť do kostola Santa Maria in Traspontina. Bolo tu mnoho dobrovoľníkov, ktorí požadovali podrobné informácie o zámeroch REPAM (Red Eclesial PanAmazonica).
Mnoho z toho, čo som počul, ma vydesilo. Napr. že nie je v pláne udeľovať domorodcom svätý krst. Tiež biskup Kräutler hovoril v tomto zmysle. Potom tu bola reč o figurínach, ktoré sa tu nachádzali a bolo povedané, že predstavujú Matku Zem. Bolo mi jasné, že sa tu deje niečo, čo je v úplnom rozpore s katolíckou vierou. Keď sa potom ony obrady konali vo vatikánskych záhradách, …More
ľubica
keby prestal, ale on v tom cieľavedome Pokračuje

Satanizace modlou Molocha následuje modlu Pachamama do 29.3.2020 v Římě
Petrvs Romanvs Fidelis likes this.