Twintig priesters en geleerden concluderen: "Franciscus is een ketterse paus"

Vier priesters en 16 lekengeleerden publiceerden (LifeSiteNews.com, 30 april) een open brief, waarin zij paus Franciscus beschuldigen van "het canonieke delict van de ketterij" en hem "een ketterse …
Ik ben het met de inhoud van de brief van harte eens. Laten wij bidden voor de echte paus, paus Benedictus.