Language
menhir

Co je bílé, je stále bílé. Co je černé, je stále černé. Bohu díky, že se vše smí nazývat pravými …

Dnes se v komentářích objevil takovýto názor. "Problém je ten, když někdo považuje popravu masového, bestiálního vraha za zlo. Myslím, že takový člověk není lidsky v pořádku. Je to vrchol dobra." Za …
janevanj
www.youtube.com/watch
Agnus Dei - latinsky : Baránok Boží
zmiluj sa nad nami
henta
Zbabělci nebudou mít účast Božím Království.

To tvrdí Slovo Boží.
Samson1
Já jen věrně zastávám to, co jsem sám poznal. Přeci nemůže přijít nějaký Eliáš a říci, že jsme vyhnali Ducha svatého a už se neproměňuje. Já hříchy masonerie poznávám, a nemám s nimi nic společného. Písmo je světlo pro mé svědomí. To jako mám opustit farnost a schovat se pod křídla vůdce v Protivanech? Moje místo je v Petrově lodi. Jestli je tu něco zhnilé, zkažené, nepopírám, jsou tu vlci v … More
Samson1
hento mše svatá je zpřítomění Kristovy oběti na kříži, bílé, je to svatební smlouva mezi Kristem a Církví, bílé, Kristus dává za pokrm a nápoj své tělo a krev, bílé, z toho si vyvoď, že s bílého děláš černé. Jsi falešná prorokyně. Běda ti.
henta
Tak jako Samson1 udajný charismatik
je zatvrzelý v tvrzení,že ho spasí latinská-
byť s duchem antikrista.
Samson1
...Farizejové byli tohoto prosti, ti zůstai zatvrzelí ve své pravdě.
Samson1
Když řekl farizejům, že jsou obílené hroby, tak se též nemýlil. U Petra viděl, že se poučit dá, že se obrátí a bude ho následovat až na kříž. Farizejové byli tohoto prosti, ti zůstai zatvrzelí ve své pravdě.
Samson1
menhir, když Pán řekl Petrovi jdi mi z cesty satane, neb pokušiteli, tak mu projevil dvě věci. Tedy tři. Lásku, poučení a napomenutí. To ti mohu říci jako pravý izraelita.
menhir
Myslíš alico, že Žid Ježíš nenáviděl Židy? Myslíš, že nenáviděl Petra, když mu řekl satane?
Samson1
Výtah z třetího dopisu Mons. Vigana s komentářem Lumen de Lumine:

www.lumendelumine.cz/index.php

Celý dopis ve slovenštině zde:

3. list arcibiskupa Vigana v preklade kath.netu:
Na památku severoamerických mučedníků
Podat svědectví o zkaženosti v hierarchii katolické církve bylo pro mne a nadále zůstává bolestným rozhodnutím. Ale jsem už starý, jeden z těch, kdo vědí, že budou muset …
More
sulnadzlato
Copak římani ty otočili evangelium hore nohami. Mají na svědomí miliony svedených duší. Prokope pošli mail na ČBK esli sou židé starší bratři. Pak dej vědět,jak to učí římani
menhir
mike084 před 2 hodinami
Dankov návrh uznesenia definície antisemitizmu
www.stjoseph.cz/zvitezil-kaifas…
vážne to boli Rimania? ak tak ako nástroj ale vieme odkiaľ vietor fúkal samy sa tým DOTERAZ HRDIA !
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Stále to jsou Římané, kteří znovu a znovu křižují Krista! Jen to každý není schopen vidět a potom pochopit. Ano, Římané jsou v této věci pouhým nástrojem.
Židé však stál… More
sulnadzlato
Zas mám o čem přemýšlet..
menhir
Určitě ano, Solinadzlato.
21Tu přistoupil Petr k Ježíšovi a zeptal se: »Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?«
22Ježíš mu odpověděl: »Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale třeba sedmdesátsedmkrát.


My všichni jsme smrtelně zhřešili v Adamovi. A víme, že odplata za hřích je smrt. Abychom mohli žít, stal se Boží Syn smírčí obětí za náš smrtelný hřích. … More
sulnadzlato
Báťuško, vyobcovat někoho je snadné,ale neni lepší odpouštění?
menhir
Spolehlivé Boží slovo máme pouze od Pána Ježíše Krista.
Sekta farizeů měla svůj název od slova פְרוּשִׁים , což znamená oddělení. Pán Ježíš jejich postoj k ostatním lidem kritizoval, nazýval farizee obílenými hroby, pokrytci. Víra farizeů byla pouze povrchní. Se Saulem (Pavlem) přišel do církve kvas farizeů, před kterým Pán Ježíš varoval.
Pán Ježíš vyprávěl příběh o ztracené ovci = smrtelně hřeš… More
menhir
Pán Ježíš jedl i s nekajícím hříšníkem Jidášem. Byl s ním u jednoho stolu a dokonce mu podal chléb. Jak je vidět, následování Ježíše není pro každého...
sulnadzlato
Nevím nevím Báťuško jestli to nejni rouhání. Nedat najíst hladovému a napít žíznivému. Pátrat, esi náhodou neměl spolunocležnici?
Libor Halik
Nejíst. Protože Pán Ježíš jedl s kajícími věřícími hříšníky a apoštol Pavel poroučel nejíst s nekajícími věřícími hříšníky. Mé jednání má pomoci hříšníkovi, aby přestal být hříšníkem. Např. já jsem nejedl se svým biskupem Kryštofem, když jsem zjistil, že má souložnici. Biskup musel rezignovat až zhruba 7 let po mém zjištění, ale už tehdy jsem s ním nejedl a i slovem jsem mu mezi 4 očima … More
menhir
Báťuška neví. Ono to není jen tak, rozhodnout se pro Ježíše...
sulnadzlato
Báťuško co včil? Jíst nebo nejíst??
menhir
1Přibližovali se k němu všichni celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. 2Farizeové a učitelé Zákona reptali: „Tento člověk přijímá hříšníky a jí s nimi.“ 3Řekl jim toto podobenství: 4„Kdo z vás, má-li sto ovcí a jednu z nich by ztratil, nezanechá těch devadesát devět v pustině a nejde za tou ztracenou, dokud ji nenalezne? 5A když ji nalezne, vloží si ji s radostí na svá ramena, 6přijde domů, svolá … More
menhir
Libor Halik před 2 hodinami
Řídíc se slovy ap. Pavla, s knězem, který žije homexuálně, a vím o tom, bych mši necelebroval. Sv. ap. Pavel se modlil za obrácení hříšných Židů, ale nesloužil s nimi společně mši. Když sv. Pavel mluví o nekajících smrtelně hřešících křesťanech: "S takovými ani nejezte", tak pro mě je to odpověď a rozkaz od apoštola. Pro @Detektiv
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
To je ovše… More
menhir
Také nedal ani vindru a také si přeje, aby Gloria zkrachovala. Vy jste ale zlomyslní, nemáte křesťanská srdce.
menhir
Raděj napiš něco milého kuťovi. Rád by byl tvým kamarádem. Vzbuzuješ v něm nějaké emoce.
menhir
Dokonce tomu našemu hřišti přeješ krach. No to není pěkné.
menhir
ceskoslo před 10 minutami

Boží slovo na den 15.10. A.D. 2018

Pokud někdo postaví své mantinely na našem hřišti

Tohle není tvoje hřiště, čmeldo. Nedal jsi na něj ani vindru a ještě jsi ho pomluvil. Takže se vzpamatuj.

ceskoslo 29.9.2018 23:52:26

Zakázané správy? Pro-homosexuálny aktivista sa snaží dostať Gloria.tv do právnych problémov
Prosím, zvážte podporu boja Gloria.tv proti … More
Segal
Sarde, moc děkuji za obrázek, pomohl mi k pochopení.✝®
janevanj
@henta , sestra, okrem nášho kríža a obrázku Panny Márie v rukách s malým Ježiškom si ctím Jeruzalemský kríž (s piatimi krížmi), ktorý nosím tiež na krku ako prejav úcty k prvej apoštolskej Cirkvi v Jeruzaleme.

cs.wikipedia.org/wiki/Jeruzal%C3%A9ms…
henta
Jsem ráda Menhirku, že je ti to blízké!
henta
Sard včera
Chtěl jsem reagovat na ikony.........

Nic zvláštního! Takový postoj a omývání se
Kristovou Krví pod křížem patři ke každému
pokání. To je cesta ke svatosti.
Segal
A já vidím, jak působí Kristův meč. Jeden proti dvěma. Dva proti jednomu. Je vidět, kdo jde za Kristem a kdo proti. Menhir to vystihl přímo perfektně.®✝🛃
henta
Pro nás je důležité zda přijmeme Bohorodičku
do svého nejvlastnějšího a naplníme tak vůli Boží.
/pronesmyslakameníka/
Samson1
No, někteří tu dřív psali takové nesmysly, že učedník, kterého Ježíš miloval byla vlastně Maří Magdalena. Pán se asi spletl a neřekl: Hle, dcera tvá. Tak někteří dovedou převracet slova Písma svatého. Učedník, kterého Pán miloval a spočinula na jeho prsou u poslední večeře byl apoštol Jan. No hento, tu volovinu tu hlásal právě Ostrik.
henta
ŠKODA, že zde už není drahý bratr Ostrik!
Ne,že by Menhir byl méně vyučen v Písmu svatém.
V dnešních dnech když po mnohém hledání,kde
se poděli původní církevní sbory z učedníků
Pána Ježíše - z Židů......je evidentní, že jsou
v Etiopijské pravoslavné církvi, bude pro mě
rozhodující, jaký překlad mají v Písmu oni.
p.s.Ostrik by mi určitě pomohl v hledání
pravdy, tak jak velkou mírou přispěl … More
Zedad
menhir možná bys mohl říci, kterého syna svěřil Pán Ježíš Kristus Panně Marii.
Samson1
Jóó menhir. Věřím, Pane pomož mojí malé víře. Tak volali i apoštolové. Natož já.
menhir
Eva také uvěřila Hadovi. Dokonce zmátla Adama. Našeptávání Satana má velikou sílu. Pod vlivem našeptávání lidé přestávají věřit Božímu Slovu. To je velice smutné.
menhir
Samsone, není vůbec důležité, kde ti co kdo říkal. Důležité je, zda věříš Ježíši. Ukázalo se, že pod vlivem seminářů nevěříš. To je mi líto.
Samson1
Menhir, já kdysi jezdil na semináře CHOC a tam bylo něco řečeno o Písmě. Něco jako logos a réma. Kdy obecně poučuje o pravdách Božích a nebo, kdy vybízí ke konání -rema. Potom ještě něco o čase jako chronos a kairos. Kdy je čas třeba sít a nebo čekat na úrodu. Třeba tam byl takový příklad, kdy si dvě chtěly zkrátit cestu na modlitební setkání a s vírou vstopily na rozvodněnou řeku a utonuly. … More
Zedad
No a možná to v Bibli nemáš, že tam stálo dítě, které Ježíš miloval. Podívej se do nejstarší Bible, když máš pochybnosti.
menhir
Ježíš nelže. Ježíš je Pravda.
Ev. sv Jana: 31Ježíš jim odpověděl: »Nyní už věříte?32Hle, přichází hodina - ano, už je tu - kdy se rozprchnete, každý do svého domova, a mne necháte samotného.
Ev. sv. Matouše: 31Tehdy jim Ježíš řekl: »Vy všichni se dnes v noci nade mnou pohoršíte, neboť je psáno: 'Budu bít pastýře a ovce ze stáda se rozprchnou.'
Ev. sv. Marka: 27Ježíš jim řekl: »… More
Zedad
No, tak lidé překrucují Boží slovo. Není to správné.
Zedad
2. Timoteovi 1, 12Proto také všechno snáším a nestydím se vydávat svědectví, neboť vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne.
menhir
Našeptávání Satana má velikou sílu. Přemohlo Evu i Adama, když had Satan zpochybnil Boží Slovo.
menhir
Zedade, když chceš psát o Bohu vážně, musíš mít ve vážnosti Boží Slovo. Boží Slovo nelže, pod křížem byly pouze ženy. Jsou vyjmenovány. Apoštol Jan se někde skrýval, jak řekl Ježíš. Ježíš nelže, Zedade. Nepřidávej se ke tradici z Ráje.
Zedad
Hm podle tebe a dítě, které Pán Ježíš Kristus miloval?
menhir
Bylo to tady mnohokrát psáno, že v původním zápisu Evangelia je použito slovo, které znamená dítě. Nikoliv syn. Byly tam jen ženy. Pozor na překlady, které jsou spíše výkladem.
Zedad
O Bohu a jeho slovu mluvíme jenom vážně.
menhir
Která ze jmenovaných se stala "synem"?
25U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská.
Matka jistě ne, zbývá sestra matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská.
Zedad
Pasáž: Jan 19, 25-28

25U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská.
Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: „Ženo, hle, tvůj syn!“
Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka!“ V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě.
Ježíš věděl, že vše je již dokonáno; a proto, aby se až do konce splnilo Písmo, řekl: „Žízním.“