vi.news
287

Hồng y Marx nói dối thẳng vào mặt Thế giới, "Tôi Không bao giờ kêu gọi việc Ban phước cho người …

Trong một cuộc họp báo (19 tháng 2) trước khi bắt đầu cuộc gặp của Đức Giám mục Đức tại Ingolstadt, Đức Hồng y Marx của Munich đã làm kinh ngạc thế giới bằng cách tuyên bố rằng "Tôi không nói về một …