vi.news
53

Tiếng nói trên sa mạc: Giám mục người Brazil phát ngôn chống lại tài liệu của Thượng hội đồng

Giám mục gốc Tây Ban Nha, ông Jose Luís Azcona, giám mục danh dự của Hội thánh Amazon của Marajó, đã nói với CruxNow.com (ngày 14 tháng 10) rằng tài liệu Instrumentum laboris của Amazon không bao …