Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!

Francis İddia Etti: Aziz Pavlus Pagan İnançlarla "Köprüler İnşa Etti"

Francis, 6 Kasım'daki genel vaazında Aziz Pavlus'un "İncil ile pagan dünyası arasında bir yol" açtığını ve "kültür yoluyla diyalog köprüsü kurduğunu" iddia etti. Gerçekte ise Pavlus, putperestleri …