നവവൈദികനിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം സ്വീകരിച്ച് ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ

ഓഗസ്റ്റ് 28-ന് നടന്ന പൊതുകൂടിക്കാഴ്ചയിൽ, ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയ്ക്ക്, ജൂൺ മാസത്തിൽ വൈദികനായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട 35-കാരനായ, ഫാ. യോഹാന്നസ് …