vi.news
46

Giám mục ngoại tình: Thượng hội đồng Amazon là về việc giết chết độc thân linh mục

Giám mục sinh ra ở Tây Ban Nha Rafael Cob García, 67 tuổi, ở Puyo, Ecuador, gọi Thượng hội đồng Amazon là "lịch sử" và mong muốn nó sẽ xóa bỏ tình trạng độc thân linh mục, Cruxnow.com viết (ngày 16 …