Mystické Mesto Božie ( Mária z Agredy) o rôznosti názorov.

75. "Tá rôznosť názorov a úsudkov o týchto svätých veciach a tajomstvách Cirkvi vzniká tým, že jeden súhrn tajomstiev zjavím a vysvetlím jedným učiteľom, a iným objasnením zasa iný, pretože …
Varovanie
ľubica