ekans
1201809

tak nám zabácli dědu Dohnalovic z Hluku,

Zedad
@ekans to je život.
+Joseph+
vidím že parta dohnalistů už operuje ze za velké louže @avem
alino
Drž se svého: "... my k vám taky nelezeme" a necpi se do roli soudce
Theodorá-Máriá likes this.
+Joseph+
+Joseph+
čím starší, tím víc roků
Samson1
No šílenec +Joseph+ je silné slovo, ale blázen bych byl rád. Tedy blázen pro Krista. Tedy zvednou ruce nad hlavu a něco Bohu zažvatlat. Já miluji charismatiky
Theodorá-Máriá likes this.
+Joseph+
to se tady zase slétla parta charismatických šílenců, že pane Soukup
Mates5485 likes this.
alino
Tady jeden soudruh
Samson1
+Joseph+ právě jsem dojel z Jeseníku, kde jsem měl objednanou knížku viz profilový obrázek. MEŠNÍ ŘÁD tradičního římského ritu. Otevřel jsem to namátkově v autě a tam bylo: Dej nám kněze. Dej nám svaté kněze. Dej nám hodně svatých kněží. Nepatří tam i děda Dohnalovic z Hluku?
ekans
nepatří
Stylita
Hle, beránek Boží!
Čtení z Evangelia 4.1.2017

Na druhý den zase Jan stál se dvěma ze svých učedníků.
Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl: »Hle, beránek Boží!«
Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem.
Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním. Zeptal se jich: »Co byste chtěli?« Odpověděli mu: »Rabbi« - to přeloženo znamená Mistře - »kde bydlíš?«
Řekl jim: »Pojďte a uvidíte!« Šli …More
Hle, beránek Boží!
Čtení z Evangelia 4.1.2017

Na druhý den zase Jan stál se dvěma ze svých učedníků.
Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl: »Hle, beránek Boží!«
Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem.
Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním. Zeptal se jich: »Co byste chtěli?« Odpověděli mu: »Rabbi« - to přeloženo znamená Mistře - »kde bydlíš?«
Řekl jim: »Pojďte a uvidíte!« Šli tedy, viděli, kde bydlí, a ten den zůstali u něho; bylo kolem čtyř hodin odpoledne.
Jeden z těch dvou učedníků, kteří to od Jana slyšeli a šli za ním, byl Ondřej, bratr Šimona Petra.
Ten nejdříve nalezl svého bratra Šimona, řekl mu: »Našli jsme Mesiáše!« - to přeloženo znamená Kristus –a přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohlédl a řekl: »Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfas,« to je v překladu Petr Skála.

J 1, 35-42
Theodorá-Máriá likes this.
Stylita
ANO ALE TATO ČÁST III. TAJEMSTVÍ JE PAPEŽ DOSAZENÝ ANTIKRISTEM A ZABITÍ PRAVÉHO, TO SI JEŠTĚ PÁR DESETILETÍ POČKEJ
PROSÍM JDE O SOUKROMÝ NÁZOR
PRDLEJ SEM MNOHEM VÍC NEŽ TY, ALE NEŠIJU DO VLASTNÍHO DOMU GRANÁTY SLOV
Theodorá-Máriá likes this.
2 more comments from Stylita
Stylita
Theodorá-Máriá likes this.
Stylita
Jsme Tajemné Tělo Kristovo.
Theodorá-Máriá likes this.
Samson1
Já bych zase řek, že Stylita a + Joseph+ s dvěma křížkama.
Stylita
O tom, kde je Kristus, ví nejlépe Kristus a Samson.
Obviňuješ mne ze svých představ o mé víře. Tyhle nesmysly jsem tady nikdy nehlásal, tedy nepopíral jsem, co mi vnucuješ , že jsem popíral. Sorry, to je nějaký komplex, že každýmu dokazuješ Samsonovu sílu?
Theodorá-Máriá likes this.
Samson1
Stylito. Adorace eucharistie. Tak třeba kněz u NOM vystrčí na Krista v Oltáři prdel. Poukd je někde eucharistie, už to vyžaduje bohopostu, klanění, adoraci. Třeba to obrácení je základní omyl. Kde je eucharistie, už neexistuje druhý Kristus mezi a spolčo. Alek když se sejdou věřící i mimo a v Kristově jménu, Kristus je uprostřed a to je třeba rozlišovat a nepopírat jednu pravdu druhou.
Stylita
Pokud papež nemá právo na omyl mimo přesně stanovené mantineli dogmatem o papežské neomylnosti, chcete z papeže brouka pytlíka s detektorem lži a pravdy. On se má právo mýlit, protože tím roste.
Theodorá-Máriá likes this.
Stylita
bojuj s Duchem jinak je to marný
Samson1
Houbelec. Dnes jsou na lodi i piráti a je třeba bojovat. Nechápající.
Stylita
@henta

buď si na lodi , nebo po ní střílíš jak prdlá
mor dohnalismu je kriticismus par excellent, v tom se podobají satanovi
Theodorá-Máriá likes this.
Stylita
to nikdo nepopírá, ale pořád lepší než kdyby byl papežem Samson
Theodorá-Máriá likes this.
Samson1
Stylito a dnešní papežové dělají též pořádné blbinny a kotrmelce.
Samson1
No tak mi řekni, když jeden papež řekne, že společenství modlitby je na pevných základech, kde jsou dva a nebo tři, já jsem uprostřed, tak někdo ten pevný základ vyvrací. Tridentská mše a tradice nemůže zároveň vyvracet slovo Boží, nebo spol. modlitby mimo liturgii. To je jen blbá utkvělá předstatava poloviční pravdy.
Stylita
bkp je papežštější než papež , jsou to střelci, zde se neobjeví , tady nic kromě videí nedávají, o diskusi stojí jen Henta
Theodorá-Máriá likes this.
Stylita
MYSLÍŠ STÁT SE VLKEM, JAKO SOUDRUZI Z BKP?
Theodorá-Máriá likes this.
4 more comments from Stylita
Stylita
ADORACE EUCHARISTIE

Světlo je třeba dát na stůl
aby svítilo všem
Theodorá-Máriá likes this.
Stylita
Skála je Kristus
Skála je svatý Petr
kamarádi
+++
Theodorá-Máriá likes this.
Stylita
O puštění satana mimo jiné informovala předem stigmatička Emmerichová
Píše skrze básníka, že slyšela, že satan bude propuštěn v 40 a 50 letech 20 století.
Spoután bude částečně ohnivým trestem , nicméně , kdo se mu vydává svoji vírou všanc a věří po vzoru mnoha magorů z new age , že on je ta pravá svoboda, ti budou trápeni v pekle samotným ďáblem, jenž je velmi krutý vladař ohnivé země.
O tom …More
O puštění satana mimo jiné informovala předem stigmatička Emmerichová
Píše skrze básníka, že slyšela, že satan bude propuštěn v 40 a 50 letech 20 století.
Spoután bude částečně ohnivým trestem , nicméně , kdo se mu vydává svoji vírou všanc a věří po vzoru mnoha magorů z new age , že on je ta pravá svoboda, ti budou trápeni v pekle samotným ďáblem, jenž je velmi krutý vladař ohnivé země.
O tom papeži vím, ale nemám to nastudováno natolik, abych ti řekl, přesné citace. Otec Libor to bude vědět.
Theodorá-Máriá likes this.
Stylita
Satan vítězí tam, kde pohrdají Pastýřem, tam, kde se vysmívají , že není Bůh, po pravdě věřím stigmatičkám a bl. mamince Taigi, že přijde ohnivý trest a a až 3/4 lidí pomře.
Ježíš vítězí tam, kde je pokora, láska vzájemná a Duch pravdy a poslušnosti stojíce pevně na Skále, nebo alespoň se nevrhat ze skály dolů, natož její pevnost zpochybňovat.
Však víme, láska, naděje a víra.
+++
Theodorá-Máriá likes this.
Samson1
No, aby +Joseph+ neřekl něco blbýho. Že To by ho musel asi Pán osvítit.
Samson1
Hento já nevím, ale třeba takhle. Satan byl puštěn z řetězu, Satan bude spoután a svržen. Bude mu vzata svoboda působit, jak ji dal Kristus na sto let, dokonce svádět a přemáhat i ty nevyšší v církvi. Nevím heto, ale něco podobného to bude. Sešli svého Ducha a obnov tvářnost země, to je moc důležité, když vede lidi Lucifer, to jde k propasti, že.

— Spoutání satana a tisíciletá říše
1 Tu jsem …More
Hento já nevím, ale třeba takhle. Satan byl puštěn z řetězu, Satan bude spoután a svržen. Bude mu vzata svoboda působit, jak ji dal Kristus na sto let, dokonce svádět a přemáhat i ty nevyšší v církvi. Nevím heto, ale něco podobného to bude. Sešli svého Ducha a obnov tvářnost země, to je moc důležité, když vede lidi Lucifer, to jde k propasti, že.

— Spoutání satana a tisíciletá říše
1 Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a veliký řetěz.
2 Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana,
3 na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn.
4 Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let. –
5 Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší. –
6 To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt nemá moci, nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním kralovat po tisíc let.
+Joseph+
vy skrze charismatické brýle nevidíte vůbec nic a ani nic nechápete, by bylo lépe pro vás kdyby jste se ujala role hodné babičky, sem vnášíte akorát zmatky a rozdělení
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Christophor likes this.
Stylita
roztrojení trilokace
ekans
@Byzantine-Patriarchate toto je domovské stránka jeho eminence a jeho diskutérů, sem se odebéřte
Stylita likes this.
snakee
že by se nám patriarcha Eliáš usídlil v Dolních Uhrách Byl sněm na Krétě kanonický, či heretický? Patriarcha Bartoloměj vyhrožuje ?
+Joseph+
jestli on ten Dohnal neprodal těm ukrofašounům ty své ovečky ZE VŠECH SVINSTEV NEJVĚTŠÍ JE VOJNA
Ostrik
Za přínosné považuji každé duchovní téma.
Theodorá-Máriá likes this.
OAMDG1
Ostriku, ti lidi sem dali choulostivé věci, jako svědectví nebo tak něco. Zdaleka ne všichni, co sem chodí, to ale četli. A je hříšné se těm lidem vysmívat, utírat je tím apod., jak to tu někteří dělají. Nazývat to argumentací by bylo dost cynické.
Ostrik
K tomu, co píše drahá sestra Henta.
Osobně jsem si také užil komolení nicku do všelijakých Ostrků a nadávek typu falešný prorok, modlář, sektář, protestant a pod. Nedotýká se mne to, kdy se mne to dotýkalo, nejsem zde.
Theodorá-Máriá likes this.
OAMDG1
Hento, je mi to líto, ale ty přezdívky nevystihují podstatu, a hlavně vyjadřují vztah. Já bych taky mohl cejchovat ostatní přezdívkama, jak se mi zdají, ale nedělám to.
Ostrik
Internetovou diskuzi si nikdo nesmí plést se zpovědnicí. Pokud do tohoto prostoru dá někdo k dobru choulostivou věc, musí počítat s tím, že se dotčená věc dříve nebo později stane argumentačním nástrojem. Nikdo rozumný nepůjde na náměstí, aby se veřejně zpovídal. (Pokud není členem Armády spásy) Snad to těm, kteří se zde spálili, pomůže pochopit fenomén zpovědního tajemství.
OAMDG1
Nestojím o žádný Jecminkuv archiv. Stojím ale o jinou atmosféru, to je pravda. Pokud se tady stalo, že se někdo svěřoval s tím, že ho opustila žena, nebo někdo jiný, že kdysi bral drogy a podobně, a pak sem přijde nějaký ctitel tvých duchovních úvah a metá jim do tváře věci s kterými se tu svěřili, aby je utřel, a tobě to snad přijde OK, jak jsem pochopil... není moc motivující přispívat sem …More
Nestojím o žádný Jecminkuv archiv. Stojím ale o jinou atmosféru, to je pravda. Pokud se tady stalo, že se někdo svěřoval s tím, že ho opustila žena, nebo někdo jiný, že kdysi bral drogy a podobně, a pak sem přijde nějaký ctitel tvých duchovních úvah a metá jim do tváře věci s kterými se tu svěřili, aby je utřel, a tobě to snad přijde OK, jak jsem pochopil... není moc motivující přispívat sem více než je nutné. Proto obdivuji ty slušné přispivatele, kteří s tím tady ještě nepraštili.
Ostrik
Ještě jednou. Zkus něco udělat pro lepší úroveň diskuze. Zatím jsem nic neviděl, jen nostalgii po nechutnostech jakéhosi jecminka. Jsou v archivu, pokud o ně stojíš.
OAMDG1
Řečem ano. Rozumím tomu tak, že mě pokládáš za všechny ty zmíněné nicky a cítíš se v tom neomylný. Jak jsem už kdysi napsal, nic s tím nenadělám. Smutné je, že můžeš ovlivnit i ostatní, kteří tě berou jako autoritu, aby věřili tvým křivým obviněním proti mně.
OAMDG1
Těm řečem o administraci nerozumím.
Ostrik
To už tu bylo mnohokrát. Nějakou dobu to tak vydrželo a pak se stejně ukázala pravda. Pořád počítáš s částečným vhledem do administrace, matou tě mé přátelské reakce na jiné tvé nicky.
OAMDG1
Lež. Křivé obvinění. Nikdy jsem žádné jiné nicky neměl.
Ostrik
Na těch přezdívkách opravdu nevidím nic špatného. Dokonce nevidím nic špatného na přezdívce tlučhuba. Tlučhuba je člověk, který lže. To se nedá porovnat s nechutnostmi, kterými jsi zásoboval diskuzní prostor Glorie.tv pod nicky Miros, Monk, bratr, bratr1 a jecminek. Kdyby se ti opravdu stýskalo po smazaných komentářích svého bývalého tlučhubovského nicku, mohu ti je zaslat prostřednictví České …More
Na těch přezdívkách opravdu nevidím nic špatného. Dokonce nevidím nic špatného na přezdívce tlučhuba. Tlučhuba je člověk, který lže. To se nedá porovnat s nechutnostmi, kterými jsi zásoboval diskuzní prostor Glorie.tv pod nicky Miros, Monk, bratr, bratr1 a jecminek. Kdyby se ti opravdu stýskalo po smazaných komentářích svého bývalého tlučhubovského nicku, mohu ti je zaslat prostřednictví České pošty na dobírku.
OAMDG1
A ta odpověď na otázku, co jsem ti dal? Jsi spokojen s tím, když tví ctitelé bez konce utírají ostatní přezdívkami jako anarchista, jakobín, lítač, reverend, a podobnými?
Ostrik
Nepotřebuji, uživateli OAMDG1, opravdu ne. Je mi líto, že jsi zase začal s lhaním.