10:06

Dnešní judaismus není biblický. Vyrábí Antikristovu světovládu

Pierre Hillard r.2018 - 0:09 ...a poslední kapitola, jež má název Duch globalismu, 0:14 pojednává o protivenství mezi 0:18 Církvi a Synagogou, s vědomím, že Synagoga... totiž judaismus existoval, 0:…More
Pierre Hillard r.2018 - 0:09 ...a poslední kapitola, jež má název Duch globalismu, 0:14 pojednává o protivenství mezi 0:18 Církvi a Synagogou, s vědomím, že Synagoga... totiž judaismus existoval, 0:23 před Kristem — Mojžíš atd., 0:26 ale s příchodem Krista, jenž naplnil Zákon, začal se formovat nový judaismus. 0:34 A židé, 0:37 s vyjímkou samozřejmě jen některých jako například apoštolů či svatých žen, 0:41 neuznali Krista jako vtěleného Syna Božího 0:45 a kolem roku 100 po Kristu rabín Akiva a jiní začínají vypracovávat nový judaismus. 0:54 Nový judaismus byl vytvořen v opozici vůči Křesťanství. 1:04 Víte, když lidé hovoří o judaismu, 1:12 myslí tím judaismus Mojžíše. 1:14 Ve skutečnosti ale judaismus, jenž se začínal utvářet počátkem 2. století, 1:17 byl, stručně řečeno, vypracováván v období mezi 2. a 6. století po Kristu 1:23 a potom doplněn dalšími prvky 1:25 jako na příklad ve 13. století knihou Mojžíše de Leóna Zohar, 1:27 ale v podstatě byl utvářen v době mezi 2. a 6. století …More
Manuel Gabriel and 4 more users like this.
Manuel Gabriel likes this.
Martin68 likes this.
a.ho.j. likes this.
piakatarina likes this.
Mates5485 likes this.