lv.news
26

Visas pazīmes norāda uz nenovēršamu celibāta atcelšanu

Baznīcas amatpersonu celibāts ir "disciplīna", nevis "mācība" [it kā Vatikāns uzņemtu "doktrīnu" nopietnāk nekā "disciplīnu"], radikālais kardināls Lorenso Baldisseri, bīskapu sinodes ģenerālsekretār…