Pan Jezus do s.Leonii:"Przychodź przed tabernakulum często,wielu nie odwiedza mnie ani razu w …

Adoracja Fragmenty objawienia Jezusa i Maryi (1934-1939r) - S.B siostra Leonia Nastał Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej 12 Wpatrywałam się oczyma duszy…
Małgorzata Wyszogrodzka likes this.
Słowa Jezusa do s Leonid Nastał
antonio 64_64 and 3 more users like this.
antonio 64_64 likes this.
mk2017 likes this.
niewolnicaMaryi likes this.