27:23

ks. Piotr Natanek - 01.03.2020r

ChristusVincit-Tv Youtube