Ostrik
97327

Snoubenka církev

Tajemství Božího Slova, které je počato v lůně Nejsvětější Trojice a zjevilo se vtělením, pokračuje v církvi. „Snoubenka církev je počata a živena z tvého přesvatého boku a z tohoto boku dostává …
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen!
Dobré odpoledne vespolek!
Ostrik
Dobrá rada na dobrou noc:

Jk 1:22 :

Buďte však těmi, kdo slovo činí, nebuďte pouze posluchači, kteří klamou sami sebe.
Samson1
Ostrik, každý u sebe.
aobubo likes this.
Ostrik
Takže se sebou něco konečně uděláš? Pán Ježíš svou nabídku myslí vážně. Dokážeš jí vážně přijmout?
Samson1
Ano Ostrik. Boha neoklamem. Ani ty a ani já.
Ostrik
Pro všechny:

J 14:15 :
Jestliže mne milujete, zachovejte má přikázání.

J 14:21 :
Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován od mého Otce; i já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe.

Nic si nenalhávejte, když neděláte to, co Ježíš učí, nemůžete být jeho učedníky. Nemůžete být jeho vyznavači, leda tak ústy, ale skutkem nikdy. Můžete tu lhát jako o život, …More
Pro všechny:

J 14:15 :
Jestliže mne milujete, zachovejte má přikázání.

J 14:21 :
Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován od mého Otce; i já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe.

Nic si nenalhávejte, když neděláte to, co Ježíš učí, nemůžete být jeho učedníky. Nemůžete být jeho vyznavači, leda tak ústy, ale skutkem nikdy. Můžete tu lhát jako o život, že mluvíte cizími jazyky, můžete vkládat veršíčky, můžete předstírat, jak jste zbožní, můžete soudit své bližní, Boha neoklamete.
Ostrik
Pampeliškou nepohrdejte. womanonly.topzine.cz/recept-na-caj-z…
aobubo
Problém je v tom,že se nedržíš výkladu církve svaté a sám si svévolně vykládáš Písmo.V takovém případě nelze tvé pomýlené myšlení brát vážně a v zájmu zachování zdravého ducha a dojít spásy bude lepší tě neposlouchat,protože kteří nedbají svaté učení jsou jako lupiči, kteří nevcházejí do ovčince dveřmi,ale přeskakují plot a kradou duše. Individuální křesťan tvého typu jen klame bratry a sestry v …More
Problém je v tom,že se nedržíš výkladu církve svaté a sám si svévolně vykládáš Písmo.V takovém případě nelze tvé pomýlené myšlení brát vážně a v zájmu zachování zdravého ducha a dojít spásy bude lepší tě neposlouchat,protože kteří nedbají svaté učení jsou jako lupiči, kteří nevcházejí do ovčince dveřmi,ale přeskakují plot a kradou duše. Individuální křesťan tvého typu jen klame bratry a sestry v Kristu.Jsi falešný učitel,jsi jako pohan a celník.Tím s tebou končím.Komu není rady,tomu není pomocí.
A teď mě opět po x krát zablokuj ,jak je tvým zvykem.
Ostrik
Čtěte Písmo svaté, poznávejte, co od svých následovníků chce Ježíš. Pak porovnávejte s Jeho požadavky vlastní životy. Ne se mnou, ale s Ježíšem si to vyřiďte.
Tobě, aobubo, když vybyde chvilka, tak si spočítej, kolikrát jsi dnes soudil ty. Nesoudíš ale mne, soudíš toho, jehož slova připomínám. Nenávidíte mne, protože sloužíte Odpůrci.

aobubo 20:04

Ten kdo zde soudí jsi pouze ty.
Ostrik
Jak jsem napsal, přihlaste se, až budete dělat to, co učil Ježíš. Do té doby jste jen vnějšími příznivci, obdivovateli. Stavíte na písku, ale ne na skále. Omlouvejte si své jednání jak chcete, pravda je taková, že Ježíše neposloucháte.

J 12:46-49
46Já jako světlo přišel jsem na svět, aby žádný, kdo ve mne věří, nezůstával ve tmě.47A uslyší-li kdo slova má a nezachová-li jich, toho já nesoudím, …More
Jak jsem napsal, přihlaste se, až budete dělat to, co učil Ježíš. Do té doby jste jen vnějšími příznivci, obdivovateli. Stavíte na písku, ale ne na skále. Omlouvejte si své jednání jak chcete, pravda je taková, že Ježíše neposloucháte.

J 12:46-49
46Já jako světlo přišel jsem na svět, aby žádný, kdo ve mne věří, nezůstával ve tmě.47A uslyší-li kdo slova má a nezachová-li jich, toho já nesoudím, neboť jsem nepřišel, abych soudil svět, nýbrž abych spasil svět. 48Kdo mnou pohrdá a nepřijímá slov mých, (ten) má svého soudce: To slovo, které jsem mluvil, to jej odsoudí v den poslední,49neboť já jsem nemluvil sám ze sebe, nýbrž Otec, jenž mě poslal, ten mi přikázal, co mám říkati a co mluviti.
aobubo
Jak říkám ... pomýlený
Ostrik
Myslím, aobubo, že v koutku srdce tušíš, že to není falešné obviňování. Je to pravda. Pohan Samson píše o těch, kteří následují Krista. Sám ale mezi nimi není.
aobubo
Falešné obviňování
OAMDG1 likes this.
Ostrik
Proto jsem napsal, že byste rádi sloužili dvěma pánům, Bohu i mamonu. Chcete se mít dobře na tomto i onom světě a to prostě není možné. Přihlaste se, až budete brát následování Krista vážně. Do té doby máte lidské právo na své náboženství. Nepleťte si ho ale až do omrzení s následováním Krista.
Samson1
Ostrik, ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem si vyvolil vás a jedny učinil tím a druhé oním. A každému dal, aby byl užitečný.
Ostrik
Pravé vyznavačství nespočívá v tom, že kde kdo něco tvrdí, ale v tom, že to dělá. Ježíš má na své následovníky požadavky a proto říká, že ten, kdo je nesplní NEMŮŽE BÝT JEHO UČEDNÍKEM. To není pomýlenost, leda bys chtěl tvrdit, že je Ježíš se svými požadavky pomýlený.
Samson1
Jo Ostrik a kdy si chodíš ty na pampeliškový kořen.
aobubo
Jsi pomýlený
OAMDG1 likes this.
Ostrik
Sami se odsoudíte, protože jste pohrdli Ježíšovým slovem. Ježíš řekl nestarejte se o den příští a vy si obhajujete svou lakotu rozumem.
Připomínáte mi homosexuály, kteří by také chtěli být vyznavači Krista. Proto podle stejného rozumu tvrdí, že jejich chování není hříšné, ale rozumné.
Samson1
Ostrik, já jsem rád, že si s Pavlem mohu říci: Jsem rád, že mne nebude soudit Ostrik, ale Bůh. V Písmě je, jsem rád, že mne nebudou soudit lidé, ale Bůh. U Ostrika bych dopadl rovnou na hubu. Opravuji: Hubou na tvář
OAMDG1 likes this.
Ostrik
To říká kde kdo. Podle tvých skutků ale vidím, že nemiluješ pravdu.
aobubo
Tak to jsi si mně s někým popletl protože já jsem Kristův vyznavač.
Ostrik
Mojžíšův zákon nesvědčí o tom, že bys byl následovník Krista. O skutečnosti svědčí tvoje skutky, aobubo. Tvoje lhaní a tvoje obhajoba těch, kteří pohrdají přikázáními Pána Ježíše.
J 12:46-49
46Já jako světlo přišel jsem na svět, aby žádný, kdo ve mne věří, nezůstával ve tmě.47A uslyší-li kdo slova má a nezachová-li jich, toho já nesoudím, neboť jsem nepřišel, abych soudil svět, nýbrž abych …More
Mojžíšův zákon nesvědčí o tom, že bys byl následovník Krista. O skutečnosti svědčí tvoje skutky, aobubo. Tvoje lhaní a tvoje obhajoba těch, kteří pohrdají přikázáními Pána Ježíše.
J 12:46-49
46Já jako světlo přišel jsem na svět, aby žádný, kdo ve mne věří, nezůstával ve tmě.47A uslyší-li kdo slova má a nezachová-li jich, toho já nesoudím, neboť jsem nepřišel, abych soudil svět, nýbrž abych spasil svět. 48Kdo mnou pohrdá a nepřijímá slov mých, (ten) má svého soudce: To slovo, které jsem mluvil, to jej odsoudí v den poslední,49neboť já jsem nemluvil sám ze sebe, nýbrž Otec, jenž mě poslal, ten mi přikázal, co mám říkati a co mluviti.
K Ježíšovu slovu jsi hluchý.
aobubo
Ten kdo zde soudí jsi pouze ty.Písmo se má brát jako celek
OAMDG1 likes this.
aobubo
1981

Mojžíšův zákon obsahuje mnoho pravd, které jsou přirozeně přístupné rozumu. Bůh je zjevil, protože lidé je nedokázali číst ve svém srdci.
Ostrik
Vy byste rádi sloužili dvěma pánům, Bohu i mamonu. Chcete se řídit vlastním rozumem a Ježíšovo přikázání se vás nedotýká. Tvrdíte o sobě, že jste křesťané, ale nejste. A jak to vypadá, ani nebudete. Strávíte zbytek života v sebeklamu. Ne Ježíš vás obviňuje, ale Jeho slova. Ta slova vás nakonec odsoudí.
aobubo
129

Křesťané tedy čtou Starý zákon ve světle Krista, který zemřel a vstal z mrtvých. Typologická četba odhaluje nevyčerpatelný obsah Starého zákona. Má nám tak připomenout, že si uchovává svou specifickou hodnotu zjevení, jak to potvrdil sám náš Pán. Ostatně i Nový zákon je nutno číst ve světle Starého zákona. Prvotní křesťanská katecheze se na něj neustále odvolává. Podle starobylého rčení „…More
129

Křesťané tedy čtou Starý zákon ve světle Krista, který zemřel a vstal z mrtvých. Typologická četba odhaluje nevyčerpatelný obsah Starého zákona. Má nám tak připomenout, že si uchovává svou specifickou hodnotu zjevení, jak to potvrdil sám náš Pán. Ostatně i Nový zákon je nutno číst ve světle Starého zákona. Prvotní křesťanská katecheze se na něj neustále odvolává. Podle starobylého rčení „Nový zákon je skryt ve Starém, zatímco Starý je odhalen v Novém zákoně“
OAMDG1 likes this.
aobubo
123

Křesťané si váží Starého zákona jako ryzího slova Božího. Církev vždycky rozhodně odmítala myšlenku zavrhnout Starý zákon pod záminkou, že by se ve světle Nového zákona stal už „jen přežitkem“ (marcionismus).
OAMDG1 likes this.
One more comment from aobubo
aobubo
121

Starý zákon je neodlučitelná část Písma svatého. Jeho knihy jsou inspirované Bohem a uchovávají si nepomíjející hodnotu, protože Stará smlouva nikdy nebyla odvolána
Ostrik
Zkus raději něco od Ježíše. Nebo jsi mojžíšského vyznání?

Ř 13:14 :

Nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista a nepečujte o tělo, abyste vyhovovali jeho žádostem.
aobubo
Př 6,6 Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš

Př 13,4 Lenoch jen touží a ničeho nedosáhne, kdežto pilní se nasytí tukem.

Př 15,19 Cesta lenocha je zarostlá trním, kdežto stezka přímých je upravená.

Př 20,4 Na podzim lenoch neorá, o žních bude žebrat, ale nic nebude.
Ostrik
L 12:22 :

Řekl svým učedníkům: „Proto vám pravím: Nepečujte úzkostlivě o svůj život, co byste jedli, ani o tělo, co byste si oblékli.
Samson: Pečuji o svůj život tak úzkostlivě, že mám zásoby na půl roku. To je rozum.
______________________________________________________________________________________


aobubo 19:45

Požehnaný dobře hospodaří.
Ano, ale s duchovními dary, nikoliv se zásoba…More
L 12:22 :

Řekl svým učedníkům: „Proto vám pravím: Nepečujte úzkostlivě o svůj život, co byste jedli, ani o tělo, co byste si oblékli.
Samson: Pečuji o svůj život tak úzkostlivě, že mám zásoby na půl roku. To je rozum.
______________________________________________________________________________________


aobubo 19:45

Požehnaný dobře hospodaří.
Ano, ale s duchovními dary, nikoliv se zásobami ve spíži, jako ten boháč, co zavřel před nemocným žebrákem Lazarem svůj dům.
Ostrik
Není to o rozumu, ale o nedůvěře. Pán Ježíš od svých následovníků požaduje, aby se nestarali o den příští. Ty se staráš a nazýváš to rozumem, Samsone. Lidský rozum stavíš proti Kristu a sám sebe nazýváš Božím miláčkem. Nemůžeš být Božím miláčkem, když neděláš, co od tebe Bůh žádá. To neznamená, že tě Bůh nemiluje. Bůh miluje všechny lidi, i pohany, kteří staví na svém rozumu.
Samson1
Bůh nám dal rozum a máme ho Ostrik užívat. Tobě dal jen důvěru a naději a já to mám i s rozumem.
aobubo
Požehnaný dobře hospodaří.
Ostrik
Takže tvá definice není pravdivá? Tak to zkus znovu. Vezmi ale do úvahy Samsonovy komentáře. Podle nich nesvěřil Kristu svůj život v naději a velké důvěře, naopak se zabezpečil na půl roku dopředu.
aobubo
To je lež.Nevím co tě k tomu vede,ale dobrá vůle to asi nebude.
OAMDG1 likes this.
Ostrik
Podle tvé definice je Samson pohan.
aobubo
Člověk který vyznává Krista a nejen to,ale ho i miluje a svěřil mu svůj život v nadèji a velké důvěře není pohan.Pohan uctívá stvořené věci,kterým se klání a vzíva je.
Ostrik
Na to jsem se neptal.
aobubo
Vím
Ostrik
Jak to můžeš vědět?
aobubo
Samson ale není pohan
OAMDG1 likes this.
Samson1
Ostrik dnes mají svátek Marty. Já nevěděl, že mne zařadíš do čeledi pohanů, mně, miláčka Božího.
____________________________________________________________________________________________
Od toho je svoboda náboženství, Samsone. Nemůžu tě nutit přestoupit ke křesťanství, když chceš zůstat pohanem.
Ostrik
Ceskoslo, jsi ubohý manipulant. Vytloukáš lež lží, jak to dělal jecminek. Jsi sám sobě důkazem o tom, co jsem napsal v první větě tohoto komentáře.

LITURGICKÉ ZMĚNY PO DRUHÉM VATIKÁNSKÉM KONCILU VE SVĚTLE DENÍKŮ JULIENA GREENA

ceskoslo 15:44
Jinak kdo by chtěl vidět, jak funguje náboženská svoboda v praxi

ceskoslo 17:27
Tak promiňte, omlouvám se. Ani ve snu by mě nenapadlo, že se …More
Ceskoslo, jsi ubohý manipulant. Vytloukáš lež lží, jak to dělal jecminek. Jsi sám sobě důkazem o tom, co jsem napsal v první větě tohoto komentáře.

LITURGICKÉ ZMĚNY PO DRUHÉM VATIKÁNSKÉM KONCILU VE SVĚTLE DENÍKŮ JULIENA GREENA

ceskoslo 15:44
Jinak kdo by chtěl vidět, jak funguje náboženská svoboda v praxi

ceskoslo 17:27
Tak promiňte, omlouvám se. Ani ve snu by mě nenapadlo, že se naučí psát někdo tak tuze hloupý, že má problémy se čtením.
Pepík
Vždycky se najde ochotník, který chce škodit. I Kristus měl Jidáše.
Ostrik
Přesně tak, bratře Beno. Jsou dvě možnosti, bránit církevní rodinu, nebo na ní útočit nejapnými, ničím nepodloženými pomluvami. Jsme s Kristem nebo proti Němu, třetí možnost není.
Od člověka s nickem ceskoslo je to velmi nečestné a navíc zbabělé, když uráží církev a její dokumenty a přitom se snaží argumentovat pouze nějakým filmem. Skutečný argument však neměl a mít nikdy nebude. Je mi ho líto, …More
Přesně tak, bratře Beno. Jsou dvě možnosti, bránit církevní rodinu, nebo na ní útočit nejapnými, ničím nepodloženými pomluvami. Jsme s Kristem nebo proti Němu, třetí možnost není.
Od člověka s nickem ceskoslo je to velmi nečestné a navíc zbabělé, když uráží církev a její dokumenty a přitom se snaží argumentovat pouze nějakým filmem. Skutečný argument však neměl a mít nikdy nebude. Je mi ho líto, že nekonvertoval do církve, ale pouze do její padlé fantómové časti, která se zapomněla v minulosti.
Ostrik
Aby rodina plnila dobře své poslání, musí být její členové komunikativní. Rodina je společenství, nikoliv spolek zatrpklých sebeizolujících jedinců. V rodině si všichni členové vychází vstříc, pomáhají jeden druhému. Jakmile se tedy objeví jedinec, který se chronicky zaměstnává pomlouváním rodiny, upozorňuje tím na sebe, že jeho sociální chování v pořádku není. Když následně není ochoten po …More
Aby rodina plnila dobře své poslání, musí být její členové komunikativní. Rodina je společenství, nikoliv spolek zatrpklých sebeizolujících jedinců. V rodině si všichni členové vychází vstříc, pomáhají jeden druhému. Jakmile se tedy objeví jedinec, který se chronicky zaměstnává pomlouváním rodiny, upozorňuje tím na sebe, že jeho sociální chování v pořádku není. Když následně není ochoten po výzvě své chování zdůvodnit, nezbývá, než ho brát jako člověka, který sám sebe vydědil.
2 more comments from Ostrik
Ostrik
Už přirozeným rozumem budeme chápat, že není vhodné veřejně dehonestovat vlastní rodinu. Pokud to někdo dělá, je užitečné hledat důvod. Můžeme některé možnosti uvažovat.
Pomlouvač nepovažuje rodinu za vlastní, někdo z členů rodiny mu velmi ublížil, přiženil se z rodiny, která zanedbala výchovu, pomlouvá zištně, je psychicky nemocný... atd. atd.
Ostrik
Beno, mírni se.