pch24.pl
szuirad1
2

Być bliżej Jezusa, znaczy mieć większy udział w Jego cierpieniu

Pan Jezus pouczając Apostołów, podkreśla często, że krzyż będzie ich powołaniem. „A kto nie dźwiga krzyża swego i nie idzie za mną, nie może być …
dronstel and one more user like this.
dronstel likes this.
borgan likes this.