03:33

Poseł Rzymkowski vs Poseł Rzymkowski - ostre starcie!

zobaczcie oblude i koniunkturalizm Rzymkowskiego www.youtube.com/watchMore
zobaczcie oblude i koniunkturalizm Rzymkowskiego
www.youtube.com/watch