vi.news
314

Francis: Benedict XVI và tôi "Tôn trọng lẫn nhau"

Giáo hoàng Francis, trong mọi cuộc gặp gỡ với Benedict XVI, đã luông nhận được sự tôn kính, sự vâng lời, gần gũi thân thiết, sự hiểu biết và tình bạn. Đó là điều mà ông viết trong mục lời nói đầu …