Posolstvo Kráľovnej pomoci, 15. februára 2019

Duchu Svätý, pomôž! Moje milované deti! Moja materinská láska túži po tom, aby ste si ešte viac zamilovali Ducha Svätého. Dovoľte mu, aby prežiaril vášho ducha, ktorý by neprestajne jasal v Bohu a …
Peter(skala) likes this.
Zedad
Panno Maria, oroduj za nás.