vi.news
128

Vatican thuê một công ty giàu có nhằm thúc đẩy lý tưởng đồng tính

Vatican đã thuê công ty công nghệ Ireland Accenture để thiết kế và vận hành vaticannews.va. Accenture định nghĩa mình là "một nhà lãnh đạo tự hào trong việc hỗ trợ cộng đồng LGBT". Người ta tự …