Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
08:49

Čihoštský zázrak dal knězi Toufarovi sílu k mučednictví

L: Ve Fatimě zjeveno utrpení dobrých, NEzasvětí-li papežové se všemi katolickými biskupy po r.1929 Rusko pod ochranu Panny Marie Neposkvrněné. NEzasvětili dodnes dle tohoto pravidla. Spoluvinu mají …More
L: Ve Fatimě zjeveno utrpení dobrých, NEzasvětí-li papežové se všemi katolickými biskupy po r.1929 Rusko pod ochranu Panny Marie Neposkvrněné. NEzasvětili dodnes dle tohoto pravidla. Spoluvinu mají i katoličtí kněží a laici, protože dle pokynu z Fatimy po r.1925 neodprošují Krista ani 1x měsíčně za neúctu k Jeho mamince od židů, ateistů, protestantů i za ztrátu úcty pravoslavných k neposkvrněnosti Panny Marie od početí po po r.1762.
Miloš Doležal o knězi Toufarovi: Babička mi třeba při přebírání brambor na dvoře rodového statku vyprávěla o tom, jak k nim páter Toufar chodíval na návštěvy a dědu prorocky varoval: „Josefe, teď máš jeden kabát, až přijdou bolševici, všechno ti vezmou a nezůstane ti ani ten kabát.“
Jak vy osobně si vysvětlujete číhoštský zázrak, při němž se na oltáři v kostele Nanebevzetí Panny Marie 11. prosince 1949, při třetí adventní neděli pohnul na oltáři křížek?
Dlouhá léta jsem se domníval, že se jednalo o provokaci StB. Dnes, po důkladném prostudování veškerýc…More