Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
pch24.pl
ertds
1

Aktywistka LGBT i prof. Fuszara pozywają za sprzeciw wobec seksedukacji. Interwencja Ordo Iuris - …

Opinia Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza na temat kontrowersyjnych treści tzw. „edukacji antydyskryminacyjnej” rozesłana do …
A co gdyby nie było Ordo Iuris? J-Commies by nas stłamsili.