Sarah: "Katholik Tidak Lagi Kekal Senyap"

Penghinaan terhadap gereja dan patung semakin berleluasa dalam tanah Eropah, Kardinal Robert Sarah dapat perhatikan dalam Twitter.com (10hb Januari). Katanya, baru-baru ini terdapat desekrasi patung …
J G Tasan