„Wszedłem tam jako niewierzący, a wyszedłem jako wierzący” – mówi jedno ze świadectw. Szwajcarska błogosławiona oddziaływuje swą świętością do dziś.
aleteia.org
izzza
1

Krawcowa – mistyczka. Miała stygmaty i ekstazy, ale z pokory ukrywała je przed światem

Cudownie uzdrowiona z raka Szwajcaria przygotowuje się na kanonizację bł. Małgorzaty Bays. Ta XIX-wieczna mistyczka do dziś urzeka ludzi swą prostot…
wacula likes this.