Hồng y bí ẩn trên đường đến Rome?

Tổng giám mục L'Aquila, Giuseppe Petrocchi, 70 tuổi, người mà Francis, vì lý do bí ẩn, đã đưa lên làm một hồng y vào năm 2018, có thể sớm được bổ nhiệm vào Rome, AbruzzoWeb.it (ngày 2 tháng 7) viết. …