Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

SYMBOL SVOBODY PADNE

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 5. ledna 2020. Nástroj: Luz de Maria (Argentina). www.revelacionesmarianas.com/FRANCAIS.htm Boží lide: Láska našeho Krále a Pána Ježíše Krista ke svým…
Varovanie