Stanowcza postawa masowo protestujących białostoczan jest przykładem dla całej Polski, natomiast incydentalne akty nieuzasadnionej agresji słownej i fizycznej ze strony niektórych grup kibiców i …More
Stanowcza postawa masowo protestujących białostoczan jest przykładem dla całej Polski, natomiast incydentalne akty nieuzasadnionej agresji słownej i fizycznej ze strony niektórych grup kibiców i chuliganów są godne potępienia.
*
Uzasadniony powód użycia siły fizycznej istnieje jedynie w przypadku konieczności obrony własnej lub obrony innych osób i miejsc (np. kościołów). Dopóki nie ma uzasadnionego powodu, należy protestować w sposób pokojowy.
*
Podobnie jest na wojnie: katolicy mogą w sposób godziwy użyć siły zbrojnej tylko i wyłącznie w wojnie obronnej. Jednak nawet wówczas walczący w obronie Ojczyzny żołnierz, który jest prawdziwym katolikiem, powinien modlić się o zbawienie dusz swoich wrogów.
*
Warto przeczytać: Święty gniew i grzeszny gniew
pch24.pl

Marsze „dumy gejowskiej” a właściwa odpowiedź katolicka

W ostatnich dziesięcioleciach w miastach świata zachodniego zaczęły się szerzyć publiczne manifestacje o nazwie „Gay-Pride“ („duma gejowska). Jasnym …
Anieobecny likes this.
,,...Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony...''

Znajdźmy więc odpowiedź na pytanie, jak Chrystus chciałby zbawić ludzi LGBT...?

Jezus ,,ich" nie potępia, nawet dziś...
Jeno grzech ich potępia...

Pragnąłby, by li jeno od grzechu odstąpili...
I na tym nasza ,,walka" wyglądać powinna,
nawracać, grzesznych upominać...
More
,,...Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony...''

Znajdźmy więc odpowiedź na pytanie, jak Chrystus chciałby zbawić ludzi LGBT...?

Jezus ,,ich" nie potępia, nawet dziś...
Jeno grzech ich potępia...

Pragnąłby, by li jeno od grzechu odstąpili...
I na tym nasza ,,walka" wyglądać powinna,
nawracać, grzesznych upominać...
Chronić ich od potępienia wiecznego...
Bo skutkiem grzechu - śmierć

,,Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży"
icowałek and 2 more users like this.
icowałek likes this.
mk2017 likes this.
Radek33 likes this.