borgan
187

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - W jakim sensie wiara Kościoła jest jedna?

32. W jakim sensie wiara Kościoła jest jedna? Chociaż Kościół składa się z ludzi o różnych językach, kulturach i obrzędach, nie przestaje wyznawać swojej jedynej wiary otrzymanej od jednego Pana i …
mk2017 likes this.