Terezie
1937

Agónie v Getsemanech

Giovanni Bellini
Licht