Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Jakie miejsce zajmuje człowiek w dziele stworzenia?

63. Jakie miejsce zajmuje człowiek w dziele stworzenia? Człowiek jest szczytem stworzenia, ponieważ, został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. chrystuskrol.przemyska.pl/…/kompendium.pdf