vi.news
71

Hồng Y Müller: "Ngay cả Giáo Hoàng cũng không thể hủy bỏ độc thân linh mục"

Thật "sai lầm" khi giới thiệu các linh mục đã kết hôn, Hồng Y Gerhard Müller nói với nhật báo chống Giáo hội La Repubblica (ngày 10 tháng 10). Müller đề cập đến Thượng hội đồng Trullian 692 nơi hoàng…