Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Je pěkné, jak kolem okrajové ptákoviny pačamámy umí csk.news vytvořit nafouklou bublinu pomatenosti, která zcela neodpovídá realitě. Nedej Bože, aby se snad k peruánským indiánům dostala informace o evropských hejkalech, vodnících, plivnících a bludičkách či snad klekánicích.... Zakažme pohádky a pověsti, škrtněme pohádky: www.youtube.com/watch
A ještě argumentujme Písmem :) Nevzdělanost a …More
Je pěkné, jak kolem okrajové ptákoviny pačamámy umí csk.news vytvořit nafouklou bublinu pomatenosti, která zcela neodpovídá realitě. Nedej Bože, aby se snad k peruánským indiánům dostala informace o evropských hejkalech, vodnících, plivnících a bludičkách či snad klekánicích.... Zakažme pohádky a pověsti, škrtněme pohádky: www.youtube.com/watch
A ještě argumentujme Písmem :) Nevzdělanost a neznalost kulturních a náboženských kontextů je většinou ukázkou "lidské zaprděnosti" a "náboženského šosáství", které si neumí přiznat svou omezenost a ochotně zbaští co mu internetové kanály nabídnou....
Joske
Nespokojte se s tím, že dokážete něco pojmenovat. Nespokojte se s tím, že jste poznali, jak vám nehodní služebníci lžou. Vyjděte z jejich společenství, oddělte se a Pán vás přijme za syny a dcery.
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu …More
Nespokojte se s tím, že dokážete něco pojmenovat. Nespokojte se s tím, že jste poznali, jak vám nehodní služebníci lžou. Vyjděte z jejich společenství, oddělte se a Pán vás přijme za syny a dcery.
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. 'Proto vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'." 2Kor 6:14-18
Mates5485 likes this.
Joske likes this.