Libor Halik
1318

Jak NEbýt nevěrným své ženě:

Svatá opatrnost, bdělost: Kdo se nebezpečí BOJÍ, NEzahyne v nich. Kdo se nechce rozehřát, ať nechodí k ohni. (L: Např. k ohni šel troufalý apoštol Petr, aby se zahřál. Pak v přítomnosti tamní …
Mates5485 likes this.