vi.news
95

Francis bổ nhiệm phụ nữ lên vị trí cao nhất từ trước đến nay

Francis đã bổ nhiệm vào ngày 15 tháng 1, Francesca Di Giovanni, 66 tuổi, làm thư ký thứ hai của Bộ phận Quan hệ với các Quốc gia trong Bộ Ngoại giao nơi bà đã làm việc được 27 năm. Vị trí của bà mới …