nl.news
92

Niet verwonderlijk: Duits protestants verval overtreft dat van de katholieken - waarom?

Het verval van de Duitse protestanten overtreft veruit het katholieke verval, zo heeft Pew Research Center ontdekt. Sinds 1950 verloren Duitse protestanten meer dan de helft van hun aantal, terwijl …