vi.news
38

Khâm sứ: Ưu điểm của việc rước lễ trên lưỡi là "rất rõ ràng"

"Ưu điểm của việc rước lễ bằng lưỡi đối với tôi là rất rõ ràng," Tổng Giám mục Thomas Gullickson, Sứ thần Tòa thánh tại Berne, Thụy Sĩ, viết trên AdMontemMyrrhae.blogspot.com (ngày 12 tháng 1). "Chín…