borgan
161

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Co Bóg stworzył?

59. Co Bóg stworzył? Pismo Święte mówi: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię" (Rdz 1,1). Kościół w swoim wyznaniu wiary stwierdza, że Bóg jest Stwórcą wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialny…
mk2017 likes this.