13:29
Stylita
22538

Planeta Země

Žalm 24 1 Davidův; žalm . Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. 2 To on základ na mořích jí kladl, pevně ji usadil nad vodními proudy. 3 Kdo vystoupí na Hospodinovu…More
Žalm 24
1
Davidův; žalm . Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí.
2
To on základ na mořích jí kladl, pevně ji usadil nad vodními proudy.
3
Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? A kdo stanout smí na jeho svatém místě?
4 Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě. 5 Ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha, své spásy. 6 To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují. Ti, kdo hledají tvou tvář – toť Jákob. 7 Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše se zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy. 8 Kdo to je Král slávy? Hospodin, mocný bohatýr, Hospodin, bohatýr v boji. 9 Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše je zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy. 10 Kdo to je Král slávy? Hospodin zástupů, on je Král slávy! zdroj: www.youtube.com/watch
Filofej likes this.
tradyrespect
"Nebesa a země pominou, ale má slova nepominou."
Pepík
Úžasné záběry.
Pepík likes this.