vi.news
40

Giám Mục Đức: Ngoại tình "không phải tội lỗi"; Đồng tính luyến ái là "bình thường", "không thể …

Trong một cuộc tham vấn về "tính dục của con người", một phần của "Đường lối đồng bộ" của họ, một nhóm các giám mục Đức đã thảo luận vào thứ Năm về liệu lệnh cấm về tội gian dâm đồng tính và tránh …