lt.news
45

Ratzingerio / Sarah knyga: Pranciškus buvo „tikrai prislėgtas“ ir „nekontroliuojamai įniršęs“

Klaidinga manyti, kad visi privalo ir turi pareigą pasisakyti prieš Pranciškų, sausio 18 d. Miuncheno „Acies Ordinata“ maldos susirinkime sakė Michaelas Mattas. Mattas paragino prisidėti prie „intele…