12:05

Dlaczego o.Szustak okłamuje swoich fanów? ks.Dariusz Olewiński

Film powstał we współpracy z kanałem ,,Piotr Mrotek" Tekst ks.Olewińskiego https://teologkatolicki.blogspot.com/... m.rekinek Opublikowany 22 lut 2019 www.youtube.com/watchMore
Film powstał we współpracy z kanałem ,,Piotr Mrotek" Tekst ks.Olewińskiego https://teologkatolicki.blogspot.com/...
m.rekinek Opublikowany 22 lut 2019 www.youtube.com/watch
Bos016 likes this.
„Syn powinien czcić ojca, a sługa swego pana. Lecz skoro Ja jestem Ojcem, gdzież jest cześć moja, a skoro Ja jestem Panem, gdzież szacunek dla Mnie? To mówi Pan Zastępów do was, o kapłani:

Lekceważycie imię moje, a jednak pytacie: Czym to okazaliśmy lekceważenie Twemu imieniu?

Teraz zaś do was, kapłani, odnosi się następujące polecenie: Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego,…More
„Syn powinien czcić ojca, a sługa swego pana. Lecz skoro Ja jestem Ojcem, gdzież jest cześć moja, a skoro Ja jestem Panem, gdzież szacunek dla Mnie? To mówi Pan Zastępów do was, o kapłani:

Lekceważycie imię moje, a jednak pytacie: Czym to okazaliśmy lekceważenie Twemu imieniu?

Teraz zaś do was, kapłani, odnosi się następujące polecenie: Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego, iż macie oddawać cześć memu imieniu, mówi Pan Zastępów, to rzucę na was przekleństwo i przeklnę wasze błogosławieństwo, a przeklnę je dlatego, że sobie nic nie bierzecie do serca” (Ml 1, 6; 2, 1-2).

Pierwszym zadaniem kapłana jest oddawać cześć Panu Bogu.
Michał Lech likes this.
co ty bredzisz o Szustak!!!
Irenikus and one more user like this.
Irenikus likes this.
Anty_modernista likes this.
Dlaczego o.Szustak okłamuje swoich fanów?
Bo oni chcą słuchać kłamstw. Wolą słuchać tego co im wygodne niż prawdy, która uwiera.
Sw.Joanna and one more user like this.
Sw.Joanna likes this.
Pojęcie Tradycja ma w teologii katolickiej określone teologiczne znaczenie.

Tradycja należy integralnie do rzeczywistości Kościoła.

Apologetyka, teologia fundamentalna i eklezjologia tę kwestię precyzują.


Jest się zatem katolikiem wiernym Tradycji, albo nie jest się katolikiem.

Tertium non datur. Można się spierać o pojęcia i tworzyć takowe: katolik zmodernizowany, katolik reformowany… De …More
Pojęcie Tradycja ma w teologii katolickiej określone teologiczne znaczenie.

Tradycja należy integralnie do rzeczywistości Kościoła.

Apologetyka, teologia fundamentalna i eklezjologia tę kwestię precyzują.


Jest się zatem katolikiem wiernym Tradycji, albo nie jest się katolikiem.

Tertium non datur. Można się spierać o pojęcia i tworzyć takowe: katolik zmodernizowany, katolik reformowany… De facto – niekatolik.
DLA SZÓSTAKA:

Nie ma zbawienia poza Kościołem Katolickim

tak, tak, wiem, Kościół Katolicki zaczyna się od 2 soboru watykańskiego :) Wszystko przedtem jest nieważne.. hmm.. 1o przykazań,, też ?
One more comment from Nemo potest duobus dominis servire !
Najlepsza jest opinia na jednym z filmów ,,szóstaka,, bodajże z Tajlandii, gdzie STWIERDZA, ŻE JEGO ZDANIEM: WSZYSCY BĘDĄ ZBAWIENI :)
PiotrM and one more user like this.
PiotrM likes this.
Quas Primas likes this.
Pozwoliłam sobie posłuchać CAŁOŚCI tego "wystąpienia" i..... przed tym fragmentem podanym tutaj, O. Szustak powiedział (w/g mnie) jeszcze większe kłamstwo, jak nie herezję. Powiedział bowiem, że malutki kamyk, który trzyma w ręku (odłamany kamyk z grobu Pańskiego), jest najświętszą rzeczą, jaką kiedykolwiek trzymał w ręku......., że to największy cud chrześcijaństwa.
Oj..., biedny ten zakonnik, …More
Pozwoliłam sobie posłuchać CAŁOŚCI tego "wystąpienia" i..... przed tym fragmentem podanym tutaj, O. Szustak powiedział (w/g mnie) jeszcze większe kłamstwo, jak nie herezję. Powiedział bowiem, że malutki kamyk, który trzyma w ręku (odłamany kamyk z grobu Pańskiego), jest najświętszą rzeczą, jaką kiedykolwiek trzymał w ręku......., że to największy cud chrześcijaństwa.
Oj..., biedny ten zakonnik, oj biedny!
Wynika z tego, że Ciało Pańskie, które trzyma codziennie w swoich dłoniach jest dla niego po prostu niczym! Albo..... nie wierzy, że w tej Hostii jest żywy Pan Jezus.
No i to wmawianie ludziom, że jeśli będziesz w relacji z Bogiem, to On wszystko wskrzesi (ożywi), że nie ważna jest sucha modlitwa... To co??? święci i męczennicy sprzed wieków źle się modlili modlitwami które Kościół nauczał (zatwierdził)?
ps. O. Szustak zarzucił m.rekinkowi, że wyrwał zdanie z kontekstu. Ja odsłuchałam całości i doszukałam się kolejnej herezji, o której piszę powyżej. Całość wypowiedzi O. Szustaka, to jedna wielka kołomyja i mydlenie oczu zgromadzonych tam wiernych.
Posłuchajcie sami: od 13:05 minuty
www.youtube.com/watch
Michał Lech and 3 more users like this.
Michał Lech likes this.
PiotrM likes this.
m.rekinek likes this.
m.rekinek i PiotrM - Dobra robota chłopaki!
O. Szustak błądził, błądzi i będzie błądził, jak nie w tej kwestii, (Zmartwychwstania Pana Jezusa) to w innych kwestiach, jak to ma miejsce z obroną fałszywego charyzmatyka Zielińskiego. Obserwując O. Szustaka znajdzie się wiele NIE (!) dogmatycznych i NIE(!) doktrynalnych wypowiedzi. Cóż.... prawda boli. To, że boli to jeszcze nie jest źle, ale to, …More
m.rekinek i PiotrM - Dobra robota chłopaki!
O. Szustak błądził, błądzi i będzie błądził, jak nie w tej kwestii, (Zmartwychwstania Pana Jezusa) to w innych kwestiach, jak to ma miejsce z obroną fałszywego charyzmatyka Zielińskiego. Obserwując O. Szustaka znajdzie się wiele NIE (!) dogmatycznych i NIE(!) doktrynalnych wypowiedzi. Cóż.... prawda boli. To, że boli to jeszcze nie jest źle, ale to, że się tego w bezczelny sposób wypiera i oskarża prawych, odpowiedzialnych i znających katolicką naukę ludzi o hejt, to jest dopiero hucpa!
ps. Tak to jest, jak uważa się, że Kościół powstał po soborze watykańskim II, gdzie jest pełno modernistycznych tj. judeo-protestancko-globalistycznych nowości. Czas powrócić do katolickiej nauki Ojcze Szustak.
Michał Lech and 2 more users like this.
Michał Lech likes this.
PiotrM likes this.
m.rekinek likes this.
Quas Primas and one more user like this.
Quas Primas likes this.
Chamsko kłamiesz szóstak.. wszyscy słyszeli co powiedziałeś.. o PANU NASZYM JEZUSIE CHRYSTUSIE.. nawet heheszki sobie z tego zrobiłeś..

CHYTRE, ROZBIEGANE OCZKA i BRAK SPOKOJU WEWNĘTRZNEGO.. RUDA OBŁUDA - TAK SOBIE WYOBRAŻAM JUDASZA - umniejszającego BOSKOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA !
.
A DLA FAŁSZYWYCH NAUCZYCIELI, KU PRZESTRODZE, ABY NIE FAŁSZOWALI NAUCZANIA ŚWIĘTEGO…
More
Chamsko kłamiesz szóstak.. wszyscy słyszeli co powiedziałeś.. o PANU NASZYM JEZUSIE CHRYSTUSIE.. nawet heheszki sobie z tego zrobiłeś..

CHYTRE, ROZBIEGANE OCZKA i BRAK SPOKOJU WEWNĘTRZNEGO.. RUDA OBŁUDA - TAK SOBIE WYOBRAŻAM JUDASZA - umniejszającego BOSKOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA !
.
A DLA FAŁSZYWYCH NAUCZYCIELI, KU PRZESTRODZE, ABY NIE FAŁSZOWALI NAUCZANIA ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO:

Wyznanie wiary - Skład Apostolski


Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

PRAWDZIWA NAUKA ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO:

ALBUM Z KAZANIAMI KS. ŚNIADOCHA
PiotrM and 2 more users like this.
PiotrM likes this.
jestem07 likes this.
m.rekinek likes this.