borgan
84

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Jeśli Bóg jest wszechmocny i troszczy się o swoje …

57. Jeśli Bóg jest wszechmocny i troszczy się o swoje stworzenia, dlaczego istnieje zło? Odpowiedzi na to tak bolesne jak tajemnicze pytanie udziela dopiero całość wiary chrześcijańskiej. Bóg w …