Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!

Biskup Schneider: Cirkev musí za akty modloslužobníctva na Synode konať pokánie

Biskup Schneider: Cirkev musí za akty modloslužobníctva na Synode konať pokánie. Pohanské akty modlitby a modloslužobníctvo sú podľa biskupa Schneidera vážnou urážkou Boha a platnosť prvého Božieho …More
Biskup Schneider: Cirkev musí za akty modloslužobníctva na Synode konať pokánie.
Pohanské akty modlitby a modloslužobníctvo sú podľa biskupa Schneidera vážnou urážkou Boha a platnosť prvého Božieho prikázania je rovnaká dnes ako bolo v čase, kedy Boh prikázania Mojžišovi dal na hore Sinaj.
Práve preto biskup Schneider pozval veriacich, aby prinášali Bohu akty zmierenia a odprosenia za pohanské rituály a modloslužobníctvo, ktoré sa udiali na Synode o Amazónii. Na tento úmysel by veriaci mohli sa zúčastniť Svätej omše, pomodliť sa modlitbu Svätého ruženca, vykonať si adoráciu pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou alebo iné formy pokánia.
Prvýkrát biskup Schneider výzvu adresoval v otvorenom liste z 26. októbra, v ktorom obšírne vysvetlil hriech modloslužobníctva a jeho dôsledky pre veriaci ľud vo svetle Biblie a Božích prikázaní.
„So slzou v jednom oku a s úprimnou bolesťou v srdci by sme mali ponúkať Bohu akty zmierenia a odprosenia za večnú spásu duše pápeža Františka, Kristovho …More
Laďo tys tedy exot, počkej až někdo zhodnotí tvůj život a bude psát jen o chybách a přešlapech a nebo bude chybně interpretovat i tvé dobré snahy... Kolik dobrého činíš druhým, kolik dobrého přinášíš bližním a Bohu? Nemáš pocit, že bys mohl být jednoho dne shledám "lehkým". Opravdu nemáš obavu? Přečti si například své komentáře zde, kolik poučení, informací či objektivity v nich je... Přemýšlej …More
Laďo tys tedy exot, počkej až někdo zhodnotí tvůj život a bude psát jen o chybách a přešlapech a nebo bude chybně interpretovat i tvé dobré snahy... Kolik dobrého činíš druhým, kolik dobrého přinášíš bližním a Bohu? Nemáš pocit, že bys mohl být jednoho dne shledám "lehkým". Opravdu nemáš obavu? Přečti si například své komentáře zde, kolik poučení, informací či objektivity v nich je... Přemýšlej o tom.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ladislav Bajza
pred 3 hodinami
Neviestka už nebude zo svojho modloslužobníczva robiť pokánie. Písmo nič také nepredpovedá!
Ani z Wojtylovho modloslužobníctva v Asissi a na iných miestach ho nerobila ,ale ho za to vyhlásila za "svätého".
Blahoslaveni milujúci Pravdu.
Neviestka už nebude zo svojho modloslužobníczva robiť pokánie. Písmo nič také nepredpovedá!
Ani z Wojtylovho modloslužobníctva v Asissi a na iných miestach ho nerobila ,ale ho za to vyhlásila za "svätého".
Libor Halik likes this.
ľubica
.........pozval veriacich, aby prinášali Bohu akty zmierenia a odprosenia za pohanské rituály a modloslužobníctvo, ktoré sa udiali na Synode o Amazónii. Na tento úmysel by veriaci mohli sa zúčastniť Svätej omše, pomodliť sa modlitbu Svätého ruženca, vykonať si adoráciu pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou alebo iné formy pokánia.
-----------------

DEO GRATIAS za jasný hlas, lebo biskupi v KBS …
More
.........pozval veriacich, aby prinášali Bohu akty zmierenia a odprosenia za pohanské rituály a modloslužobníctvo, ktoré sa udiali na Synode o Amazónii. Na tento úmysel by veriaci mohli sa zúčastniť Svätej omše, pomodliť sa modlitbu Svätého ruženca, vykonať si adoráciu pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou alebo iné formy pokánia.
-----------------

DEO GRATIAS za jasný hlas, lebo biskupi v KBS driemajú!!!
Petrvs Romanvs Fidelis likes this.
Caesar likes this.