vi.news
60

Francis sắc phong cho một Hồng Y thỏa hiệp làm một tân Giáo chủ thị thần

Giáo Hoàng Francis đã sắc phong Hồng y Kevin Farrell làm Giáo chủ thị thần của Giáo Hội La Mã Thần thánh. Farrell là một cận thần của Bergoglio, một người theo chủ nghĩa tương đối triệt đểtham…