vi.news
53

Giám mục Schneider gọi Hồng y Kaspar là kẻ "không dung thứ", "hung hăng"

"Phản ứng nhanh chóng, không dung thứ và hung hăng một cách đáng kinh ngạc" mà Hồng y Kasper đã dùng để từ chối Tuyên ngôn của Đức tin của Hồng y Müller cho thấy rằng một sự chuyên nghiệp rõ …