lv.news
34

Ķecerības kardināls Kaspers līdzautors Franciska vēstulei Vācijas bīskapiem

Franciska jūnija vēstule Vācijas bīskapiem tika uzrakstīta pēc kardinālu Parolina, Ladarijas, Oueleta, Stella un dažu Kurijas arhibīskapu diskrētās maija sanāksmes, raksta Herder.de (18. septembris)…